50 års besættelse: Tid til ny EU-politik?

50 års besættelse: Tid til ny EU-politik?
Arbejdet i Parlamentet er heldigvis opmuntrende pga. mange gode historier om en verden i fremgang, men når det kommer til arbejdet i DPAL, Parlamentets delegation til Palæstina, er det småt med succeser. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
I år markeres 50-året for Israels besættelse – et halvt århundrede med hensynsløs politik og talrige krænkelser af den internationale retsorden, herunder tyveri af palæstinensisk jord.

Besættelsen har påført palæstinenserne enorme lidelser og frataget dem grundlæggende rettigheder.

I dag holder Parlamentet en konference om EU’s politiske muligheder for at stoppe de ulovlige Israelske bosættelser.

Margrete vil være ordstyrer i en af paneldebatterne.
Høringen i dag hjælper næppe umiddelbart, men kan forhåbentlig kan inspirere EU og Federica Mogherini til omsider at tage affære.

Både parlamentet og FNs generalforsamling har peget på gennemførelsen af en konsekvent adskillelsesstrategi hvor man forbyder al handel og anden forbindelse med de ulovlige bosættelser.

Det er ikke en boykot, altså en straf, men udelukkende brug af retlige midler.

Vi skal bare leve op til vores egne EU- og internationale love.
Løsningerne er der – nu skal EU tage sig sammen, også for Israels skyld.

For yderlig læsning.

FN-rapportør: Israel udfører etnisk udrensning i Palæstina
 
Palæstina-Israel: EU må tage affære nu!
 
sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her