Ahrendtsen IKKE frikendt efter politianmeldelse

201220121154

 

Alex Ahrendtsen blev politianmeldt i september 2011, efter at have offentliggjort en valgvideo med titlen “En dag i Vollsmose”.

Statsadvokaturen finder, at der, ikke er rimelig formodning om, at der er begået noget strafbart.
Ifølge statsadvokaten har valgvideoen nemlig ikke et sådant indhold, at der er tale om en overtrædelse af straffelovens 266b.

Fortæller Carsten Halvorsen på sin Blog, //halvorsensk.dk.

Men -Måske havde Alex Ahrendtsen været bedre tjent med en domstolsafgørelse, da man i den forbindelse antagelig ville få en mere klar og detaljeret begrundelse for en eventuel frifindelse.

Straffelovens 266b. er løst formuleret og kan fortolkes ud fra flere vinkler, afhængig af hvilke argumenter og begrundelser der ligger til grund for handlinger som kunne bringe en person i konflikt med Straffelovens § 266b.

Europarådet (ECRI) opfordrede i sin seneste rapport, de danske myndigheder til at sende et stærkt signal om, at tilskyndelse til racehad mod muslimer ikke vil blive tolereret, samt til at styrke straffelovens § 266 b.

I rapporten skriver man en direkte opfordring til de danske myndigheder om at finde en mere proaktiv tilgang at retsforfølge enhver, der kommer med racistiske udtalelser, eftersom § 266 b. i straffeloven, som fortolket af Højesteret ikke synes at være tilstrækkelig.

Du kan læse Europarådets rapport her

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder er en af ​​EUs særorganisationer.

Agenturet er oprettet for at yde rådgivning til EU-institutionerne og medlemsstaterne om en række emner, herunder at sikre, at de grundlæggende rettigheder beskytter borgerne i EU.

Se mere om, Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder-her

For yderlig læsning.

Hvad har Alex Ahrendtsen gang i
 
Det er en ommer ‘Mogens Camre’
 
Ahrendtsen frikendt efter 15 måneders betænkningstid