Ansvarlig finanslov investerer i uddannelse, grønne arbejdspladser og sociale initiativer

Regeringen og Enhedslisten har indgået en ansvarlig og ambitiøs finanslovsaftale for 2013. Skriver de Radikale i sin pressemeddelelse

-og fortsætter
-Aftalen skaber resultater på fire prioriterede indsatsområder: Uddannelse, grøn omstilling, sociale initiativer og økonomisk ansvarlighed.

Enhedslisten skal have tak for samarbejdet, understreger Radikale Venstres gruppeformand og finansordfører Marianne Jelved.

Der satses på uddannelse til de unge, der får en uddannelsesgaranti på erhvervsuddannelserne, og der investeres massivt i de videregående uddannelser.

Der er desuden prioriteret uddannelse til voksne, herunder de ledige,
der risikerer at opbruge deres dagpengeret.

-Vi satser på uddannelse for alle aldre samt forskning, der gør Danmark stærkere og dygtigere. Den prioritering skal forberede os på at komme ud af krisen og få Danmark op i omdrejninger igen, siger Marianne Jelved.

Danmark får endnu en håndsrækning til iværksættelse af grøn omstilling og skabelse af grønne arbejdspladser.

Energiaftalen fra foråret danner grundlaget herfor.
-De næste grønne skridt gøres ved at gå efter målene: Vi skal bruge energien mere effektivt, vi skal mindske brugen af ressourcer, vi skal fremme økologisk omstilling, og så skal vi skabe grønne arbejdspladser, påpeger Marianne Jelved.

Desuden bliver der taget socialpolitiske initiativer til særlige problemområder.
Hjemløse får mulighed for fortsat at benytte Natcafeen i Stengade som et muligt natteherberg.

Økonomisk dårligt stillede får en stærk hjælp til tandlægeregningen, og handlede mennesker får bedre muligheder for at komme ud af deres uacceptable situation.

Børn af flygtninge får samme muligheder som andre børn i Danmark i form af børnechecken.

-Det skal ses sammen med bl.a. initiativerne til etablering af 13.500 flere fleksjob og sikring af, at ingen seniorer kommer i klemme mellem reformer, men er sikret et seniorjob, som de var berettiget til før reformerne. Det kan ses som gode eksempler på Radikale Venstres plan om sociale mål i en Socialplan 2020, siger Marianne Jelved.

Den samlede økonomi er i orden og fastholdes inden for den ramme,
regeringen lagde frem med sit forslag til finanslov for 2013.

Der er blevet lyttet til erhvervslivets kritik af fedt- og sukkerafgiften
og af ændrede skatteregler for danskere i arbejde i udlandet.

Sammen med en nedsættelse af afgift på el-varme er der blevet skabt en erhvervspakke, der bl.a. letter virksomhederne for administrativt bøvl, giver mindre grænsehandel og fastholder arbejdspladser i Danmark.

Det sker ved en neutral omlægning af finansieringen, hvor afgifter erstattes med en meget lille stigning i personbeskatningen.

I Radikale Venstre er vi tilfredse med resultaterne af de mange forhandlinger med partierne i Folketinget, og vi vil gerne kvittere for de delaftaler, der er indgået på kryds og tværs af partierne.

Vi vil selvfølgelig også kvittere over for Enhedslistens konstruktive bidrag til forhandlingerne om hele finansloven.

Vi kipper med flaget for det brede samarbejde i Folketinget,”slutter Marianne Jelved.

For yderlig læsning
hjemmesiden, radikale.dk