Bogen, ’Fra min tid’ af Preben Wilhjelm

Bogen, ‘Fra min tid’ af Preben Wilhjelm
I 1950 var der kun ca. 6 % af en årgang som sendte børn i gymnasiet.

Desuden var rekrutteringen meget skæv, da kun en ud af tyve studenter kom fra den økonomisk dårligst stillede halvdel af befolkningen.

Det var normalt, at man 14-16års alderen måtte klare sig selv, uden økonomisk støtte hjemmefra.

Ungdommens Uddannelsesfond (Den senere SU) blev indført i 1951 og beløbet man havde vedtaget at afsætte var på 1,5 million kroner.

Beløbet var naturligvis, helt utilstrækkeligt, men hvor kom initiativet til oprettelsen af, Ungdommens Uddannelsesfond, fra?

Det var ikke det store arbejderparti, Socialdemokratiet, der var ophavsmand, men derimod VK-regeringens fremsynede Konservative undervisningsminister, Flemming Hvidbjerg, der i 1951 indså at samfundet ikke i det lange løb, kunne klare sig hvis højtuddannede fortsat, – kun kunne rekrutteres fra de mere velstående familier.

Skolegang i 1953, kunne godt være noget med, undervisning hver anden dag, eksempelvis, mandag, onsdag og fredag i provinsen, selv om den skoleform var officielt afskaffet med folkeskoleloven af 1934.

De indremissionske traditioner, med inderlig bordbøn, ved hvert måltid og oplæsning af dagens bibeltekst om søndagen, i en tilværelse hvor missionshuset dannede fritidens faste rammer –lå som en tung fjerdyne over de nationale lokaliteter i omegnen af Silkeborg-Viborg-Herning-trekanten.

Nymodens påfund fra Kjøbenhavn havde vanskeligt ved, at finde fodfæste.

Referance
Bogen, ‘Fra min tid’ af Preben Wilhjelm
Du kan læse mere fra bogen gratis, på Google Bøger

Og -Ellers kan du vel låne den på biblioteket
Den er læseværdig og samfunds-beskrivende

For yderlig læsning

Det Konservative Folkeparti for talentløse tanter