Borgerinitiativet “Right to Water!”

Kommissionen fremlægger svar på borgerinitiativet “Right to Water!”
I denne uge kommer Kommissionen med sit officielle svar på borgerinitiativet “Right to Water!”. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
Initiativtagerne foreslår ny lovgivning der skal sikre alle mennesker i EU ret til vand og sanitet.

På onsdag vil Kommissionen fremlægge sit svar på det europæiske borgerinitiativ “Right to Water” som har formået at samle over 1,8 millioner underskrifter mod den privatiseringsbølge som har ramt vandforsyningen i mange europæiske lande, særligt i forbindelse med den økonomiske krise.

Selvom der er tale om rigtig mange underskrifter, er Kommissionen ikke forpligtet til at foreslå ny lovgivning på baggrund af borgerinitiativet.

Derfor bliver det spændende at se hvilken reaktion borgerinitiativet får.

Det kan nemlig være en god indikator til andre som ønsker at organisere lignende borgerinitiativer.

Hvis Kommissionen beslutter ikke at fremsætte et forslag til ny lovgivning, vil det kræve en meget omhyggelig forklaring til de over 1.800.000 borgere der har underskrevet initiativet.

Vil kommissionen derimod gerne fremsætte et lovforslag til lovgiverne, Rådet og Parlamentet, kan initiativet blive vedtaget.

Hvis det sker, vil det ikke bare være en kæmpe sejr for de ca. 2 millioner mennesker i Europa der lige nu mangler ordentlig adgang til vand og sanitet, og de lavindkomstgrupper som trues med afbrydelse af vandforsyningen fordi de ikke kan betale.

Men det vil også være en sejr for demokratiet og borgernes engagement i den europæiske debat.

For yderlig læsning.

Europæiske borgere kan snart tage initiativet
 
Vand er en menneskeret – ikke en handelsvare!
 
Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her