Borgernes ret til at kigge magten over skulderen


Efter utallige forsøg på fiksfakserier fra Rådet, Kommissionen og de konservative i Parlamentet, opfordrer Parlamentet nu endnu engang til øget åbenhed i EU-institutionerne. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
De europæiske borgere har nu ventet 3 år på den revision af direktivet om aktindsigt, som skal forbedre de nuværende regler, der ikke lever op til de forbedringer af åbenheden, der er kommet med Lissabontraktaten, Charteret for menneskerettigheder og Århuskonventionen.

Først satte Rådet og Kommissionen sig imod Parlamentets progressive linje ved at ændre definitionen af, hvad et dokument er.

Så trådte Lissabon-traktaten i kraft, hvilket krævede justeringer af teksten.
Nu forsøger de konservative i Parlamentet så at komme på tværs med absurde (men gammelkendte) argumenter om, at aktindsigt forstyrrer embedsmændenes behov for arbejdsro.

Det er utroligt, at nogle folkevalgte ikke forstår betydningen af aktindsigt.
Offentlighedens adgang til magten er en vigtig del af demokratiet og må kun tilsidesættes i nødstilfælde.

Aktindsigt er til for borgernes skyld!
Det er dem, der skal have tryghed og tillid til systemet, ikke embedsmændene der skal have fred og ro.

På torsdag i Strasbourg skal Parlamentet stemme om vores holdning til Kommissionens svage forslag.

Desværre vil en sejr der næppe hjælpe situationen videre, eftersom Rådets flertal stritter voldsomt imod at forbedre borgernes ret til aktindsigt. Skriver SF i sin pressemeddelse.

For yderlig læsning

sf.dk/seneste-nyt