CO2-reduktion: Bønder, Boliger og Biler

060920160358

CO2-reduktion: Bønder, Boliger og Biler
– lidt er bedre end intet!
Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Onsdag stemmes der om det enorme lovforslag der handler om byrdefordelingen af klimaindsatsen i de ikke-kvotebelagte sektorer.

Sektorerne dækker populært sagt over de tre B’er: Bønder, Boliger og Biler.
Byrdefordelingen er et af de tre lovforslag der reelt implementerer Paris-aftalen.

Målet er at de ikke-kvotebelagte sektorer skal sænke deres CO2-udslip med 30% inden 2030 og på den måde bidrage til at nå det samlede mål på 40% reduktion i alle sektorer.

Forslaget præsenterer dog ikke afgørende forbedringer i forhold til Business-as-usual-scenariet.

Det forslag til et forhandlingsmandat der skal til afstemning, er fremsat af Miljø- og Sundhedsudvalget (ENVI) og er en svag forbedring af det forslag Kommissionen stillede.

For eksempel er den tvivlsomme fleksibilitetsmekanisme der ville tillade at kompensere for utilstrækkelige udledninger i de berørte sektorer ved at plante mere skov eller forvalte marker mere bæredygtigt, blevet stærkt begrænset.

Ifølge ENVIs forslag kan man kun kompensere for halvt så mange udledninger som i det oprindelige forslag fra Kommissionen.

ENVI´s forslag lægger desuden op til at 2050-målet for de ikke-kvotebelagte sektorer skal være 80% CO2-reduktion.

Nogle af de andre grupper vil stille ændringsforslag inden afstemningen på onsdag som vil svække disse forbedringer, men den endelige tekst der skal forhandles om er, trods det, en klar opstramning.

For yderlig læsning.

Opfølgning på Paris-aftalen
 
Miljø- og Sundhedsudvalget (ENVI)
 
/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her