Opfølgning på Paris-aftalen

Opfølgning på Paris-aftalen
I denne uge mødes alle verdens lande i Marokko til COP22. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
Her skal vi følge op på sidste års klimaaftale som sikrer at vi holder de globale temperaturstigninger pænt under 2 grader.

Det har verdens lande allerede forpligtet sig til.

210420162223

De grønne medlemmer af Parlamentet er også repræsenteret og kæmper for at vi ikke blot lever op til 2 graders-målsætningen, men kan holde opvarmningen under 1,5 grad.

Vi skal fortsat være ambitiøse, hæve CO2-målsætningerne for 2020, 2030 og 2050
og inkludere sektorer der ikke er inkluderet i dag.

Det gælder for eksempel landbrugssektoren, bygninger, biltransport,
såvel som international fly- og skibstrafik.

Vi kom langt med Paris men vi er ikke færdige endnu.

Læs mere om Paris-aftalen her
 

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her