Dansk Fodnotepolitik var resultat af Helsinki Konferencen

Dansk Fodnotepolitik var resultat af Helsinki Konferencen
Historiker Bent Jensens angreb på Socialdemokratiet og Kjeld Olesen er ude af proportioner og skudt helt ved siden af den historiske kontekst som Danmark og resten af den vestlige verden befandt sig i efter Helsinkiaftalen i 1975.

Kommentar til Bent Jensens nyeste (Netavisen B.T //b.dk /nationaltkoldkrigs-fejlskud)
af Carsten Holbeck

Skiftet i den socialdemokratiske sikkerhedspolitik, -hvis man kan kalde det sådan, -kom allerede i 1979 i forbindelse med Helsinki Konferencen og dannelsen af “Organisationen for Fred og Sikkerhed i Europa”.

-Europas socialdemokrater mente, at den nyskabte dialog skulle have en chance, inden man genoptog kaprustningen. Desuden var der stor folkelig modstand imod opstilling af mellemdistanceraketter i Vesteuropa.

Der opstod fredsbevægelser på græsrodsplan, der markerede protest imod vestlig såvel som østlig deltagelse i våbenkapløbet.

De, der var aktive der, spiste sgu’ ikke kaviar med russerne, og DKP-er var i øvrigt ikke velkomne, En del af os sørgede til gengæld, at der blev sendt forbudt vestlig litteratur til DDR og Polen.

Socialdemokratisk lytten til græsrodsbevægelser var ikke noget nyt fænomen.
Det var så at sige kendetegnende for Anker Jørgensens formandstid i Socialdemokratiet.

Anker Jørgensen lyttede såvel til kvindebevægelsen, til modstandsbevægelsen imod indførelse af atomkraft, til tilhængerne af vedvarende energi, til miljøbevægelserne generelt og altså også til fredsbevægelserne.

Samtidig arbejdede han aktivt for at knytte eksempelvis de baltiske lande tættere til Norden,
og han talte i den forbindelse Moskva midt imod.

-Når Kjeld Olesen fremhæves af historiker Bent Jensen, som særligt redskab for Sovjet Unionen, kan jeg dårligt tro det.

Kjeld Olesen regnedes bestemt ikke for at være på den socialdemokratiske venstrefløj, han var entydigt tilhænger af det vestlige forsvarssamarbejde.

Gert Petersen fra SF var en voldsom, men også meget vidende kritiker af hele våbenkapløbet,
såvel Nato som Warszawa Pagtens andel.

Jeg kan ikke vide, hvem der spiste kaviar med hvem, jeg kan blot erindre at landbruget, såvel som industrien og handlens organisationer sendte og modtog delegationer fra Østeuropa, og at også borgerlige politikere tog på rejser bag Jerntæppet.

Varermærket “Made in GDR” og “Made in USSR” flød ind over Danmarks grænser især i begyndelsen af 80-erne, – ja der var en hel vognpark af Skodaer og Wartburger, – mon ikke den trafik har været med til at forlænge de østeuropæiske folks lidelser og indirekte bidraget til finansieringen af Warszawa Pagtens militærkompleks.

Den største trussel imod Danmarks sikkerhed dengang som nu, udgjorde vel Dansk Folkepartis forløber Fremskridtspartiet, der ville afskaffe dansk forsvar og erstatte det med en telefonsvarer med forbindelse til Moskva og beskeden: “Vi overgiver os”.

Om Pia Kjærsgaards tidligere partiformand har spist kaviar med en russisk ambassaderåd skal jeg lade være usagt, – manden kan jo ikke længere forsvare sig selv.

Reference
Netmagasinet P77.dk //p77.dk/danmark-carsten-holbeck

For yderlig læsning

Anker Jørgensen: Ralf Pittelkow ville så gerne ind hos Saddam
 
De fleste danske politikere vender sig stærk mod atomkraft -Men der er undtagelser