Dansk Folkeparti mærkesag – Pensionister & Varmetillæg

Dansk Folkeparti mærkesag – Pensionister & Varmetillæg
Pensionist får 9 kr. i varmetillæg: Det er helt gak.

Intet tyder på at der er sket en fejl i beregningerne.
Henning Graverholt Nielsen er frustreret:

-Jeg synes, det er helt gak. Det er muligt, det er rigtigt. Men det er da helt til grin, at voksne mennesker skal bruge tid på det.

Jeg har brugt masser af tid, og der sidder mennesker i kommunen, der har skulet regne, skrive og regne igen for det her. Skriver Lokalavisen Frederikssund

En af Dansk Folkepartis mærkesager.
Allerede inden Dansk Folkeparti indgik i et regeringssamarbejde med VK-Regeringen var Dansk Folkeparti på banen.

Det kan fortsat ses på Folketingets hjemmeside //webarkiv.ft.dk/Samling/20001-her

Spm. nr. S 1623
Til socialministeren (13/2 01) af:
Aase D. Madsen (DF)

»Vil ministeren tage reglerne om varmetillæg op til revision på baggrund af, at blandt andet de såkaldte barmarksværker i stigende omfang flytter betalingen af varme fra det reelle varmeforbrug til faste afgifter, som der ikke ydes varmehjælp til, og som derfor medfører meget store økonomiske problemer for pensionister i ejerboliger?«

Begrundelse
Barmarksværkerne har meget store økonomiske problemer, som i mange tilfælde blandt andet søges kompenseret gennem højere faste afgifter.

Da varmeregningen i disse områder kan ligge på fra 24.000 til 30.000 kr. om året for et almindeligt parcelhus, betyder det naturligvis, at økonomien for pensionisterne forringes yderligere, da den stigende faste afgift ikke omfattes af varmetilskudsreglerne.

Det finder spørgeren er en økonomisk skævvridning, idet pensionister i lejeboliger kan få afgifter til drift overført til beregningsgrundlaget for boligstøtte, og lejerne bliver således økonomisk kompenseret.

Da Dansk Folkeparti og VK-Regeringssamarbejdet var en kendsgerning den 30-03-2002. kan man læse følgende i en pressemeddelse fra Dansk Folkeparti.

Dansk Folkeparti presser på for hurtigere ændring af varmetillæg
30-03-2002

Formanden for Folketingets energiudvalg, Dansk Folkepartis Aase D. Madsen vil lægge pres på regeringen for at få fremskyndet det forhøjede varmetillæg for pensionister til allerede at gælde fra førstkommende fyringssæson- For Dansk Folkeparti har det i lang tid været en mærkesag at forbedre reglerne og forhøje pensionisternes varmetillæg.

De hidtil gældende regler for beregning af varmetillæg har nemlig givet anledning til en række administrative og retssikkerhedsmæssige problemer.

For mange pensionister forekommer beregningen af varmetillæg både uoverskuelig og uretfærdig, siger Aase D. Madsen.

Aase D. Madsen tilføjer, at der mellem Dansk Folkeparti og regeringen allerede under finanslovsforhandlingerne er opnået enighed om en ændring af de nuværende regler for beregning, således at der med virkning fra 1. januar 2003 indføres et standardfradrag i beregningsgrundlaget på 10% for de pensionister, hvor varmeregningen efter de gældende regler skal opdeles i udgifter til hhv. brændsel og drift/vedligeholdelse.

Tilbage er imidlertid spørgsmålet om datoen for de nye reglers ikrafttræden.
– De nuværende regler har været alt for vanskelige for kommunerne at administrere, og i nogle kommuner har man valgt helt at se bort fra dem, men risikerer så et smæk over fingrene, da det betyder, at kommunen ikke får de refusioner fra staten, som den ellers er berettiget til.

At man tilsyneladende i adskillige kommuner har valgt at se stort på de nugældende regler, er en uholdbar situation, som der med de nye regler imidlertid skulle være rådet bod på, fastslår Aase D. Madsen.

Samtidig ønsker Aase D. Madsen at henlede opmærksomheden på det uacceptable i, at pensionisterne hidtil har måttet undgælde for den meget dyre energipolitik, der har været ført i Danmark:

Jeg har i over to år forsøgt at presse på for at få gennemført regelændringer over for den tidligere socialminister, men uden held.

De værst ramte pensionister mister op til 6.000 kr. årligt på grund af urimelige regler, der forringer de økonomiske vilkår for en stor gruppe pensionister som følge af forskelle i kraftvarmeværkernes prispolitik.

Som det er nu, får pensionister med præcis samme varmeforbrug forskellige varmetillæg.
Dansk Folkeparti fører i øjeblikket forhandlinger med regeringen om datoen for igangsættelsen af det nye varmetillæg, og vi vil gøre vores yderste for at få de nye regler til allerede at gælde fra 1. juli i år, hvor en ny fyringssæson starter.

Vi er ikke tilfredse med, at pensionisterne skal vente indtil årsskiftet, siger Aase D. Madsen.
 
Aase D. Madsen (DF) har ved anden lejlighed gjort sig bemærket.