Dansk Folkeparti og VK’s mantra: Giv arbejdet til de syge

Dansk Folkeparti og VK’s mantra: Giv arbejdet til de syge
Man opretter Jobcentere, ansætter Job- og læge-konsulenter

Arbejdsløse sendes på tvangs-aktivering og syge skal arbejdsprøves.

Man bruger rigtig mange milliarder af skatteborgernes penge på beskæftigelsesterapi.

En stor undersøgelse, foretaget i Tyskland, påviser, at samlet set forringer syge arbejdstagere,
bruttonationalproduktet (BNP) pr. år med næsten en tiendedel (9 procent).

Syge medarbejdere på arbejdspladsen yder ikke kun mindre, men begår også flere fejltagelser og er endnu oftere ofre for en ulykke.

Derfor vil tilstedeværelse af medarbejdere på arbejdspladsen, som stadig ikke er helbredt – komme til at koste de tyske selskaber, næsten dobbelt så meget som dem der bliver hjemme på grund af sygdom.

Undersøgelsen, som blev offentliggjort tirsdag den 7.6.2011. er foretaget af konsulentfirmaet Booz & Company på vegne af Felix Burda Foundation.

Hvis alle syge medarbejdere bliver hjemme, til de bliver raske,
vil det koste langt mindre, ifølge analysen.

En vej ud af denne elendighed er en bedre sundhedspleje.
Analysen tager også højde for kroniske sygdomme.

Problemet for arbejdsgiverne er, at det bliver langt dyrere.
Man regner med at de årlige udgifter ved fravær er 1.197 €. per medarbejder.

De skjulte omkostninger vil på den anden side løbe op i en størrelsesordnen på 2.394 €.

Felix Burda Fonden blev grundlagt i 2001. og støtter kræft-forebyggelse og sundhedspleje generelt. Skriver det tyske netmedie

Reference
//tt.com/csp/cms/sites/tt/Nachrichten/2873685-2/wer-krank-zur-arbeit-geht-schadet-der-wirtschaft.csp

For yderlig læsning

STARTHJÆLP SOM STRAF TIL LEDIGE
 
Det går ekseptionelt godt for langtidsledigheden
 
Vi ved det godt –Der er noget galt med de Arbejdsløse
 
Syge modtager enslydende svar på deres henvendelser til Beskæftigelsministeriet
 
Det er ikke studenterhatten der klemmer i Mogens Tilsted Christensens fanklub