Dansk industriproduktion er blevet forsømt

SFs vækstordfører Steen Gade hilser med glæde DI og CO-Industri nye udspil med 10 redningskranse til danske industrijobs. Skriver SF i sin pressemeddelelse
-Og fortsætter

Han siger:
– Produktion er efter min mening forudsætningen for, at vi forsat kan høje jobs med høj værditilvækst.

Når produktionen først udflager, så følger mange af de andre – og ofte mere værdiskabende processer efter.

– Som det fremgår af vores vækstudspil og af Fair Løsning satser SF markant på, at der fortsat skal være produktion i Danmark.

De 10 forslag som DI og CO-industri har fremlagt flugter med SFs planer på området.

Der til kommer, at vi samtidig har en række bud på, hvordan man gennem en innovativ regulering og en innovativ offentlig indkøbspolitik skaber en intelligent efterspørgsel.

Steen Gade mener, at den VKO-regeringen må have røde ører, når den læser udspillet.
Han siger:

– Parternes anbefalinger går stik i mod VKO-regeringens krisepolitik, hvor de skærer på uddannelses- og forskningsindsatsen, nedprioriterer infrastrukturinvesteringer, samt indfører gebyrer for udlændinge, der mere afskrækker end tiltrækker udenlandske eksperter.

– Udviklingen i industriproduktionen viser, at regeringen har fejlet fælt med sin erhvervspolitik det sidste årti.

VKO har glemt produktionserhvervene og i stedet valgt at understøtte spekulation i boliger mm.

Det har vist sig ikke at være holdbart.
Og det har ført til, at vi i sammenligning med lande som Sverige og Tyskland har mindre gode rammevilkår for produktionsvirksomheder.

– SF vil en målrettet erhvervspolitik, hvor produktionsvirksomheder i Danmark bliver understøttet gennem en intelligent offentlig efterspørgsel, satsning på uddannelse og forskning, en velfungerende infrastruktur, samtidig med at virksomhederne får incitamenter til at investere i produktionsapparatet. Skriver SF i sin Pressemeddelelse.

For yderlig læsning

Se seneste nyt fra SF her