Dansk Metal: Løkke tale ned til lønmodtagere

Venstre er det moderne arbejder-parti, udtaler statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V) i dagbladet, Berlingske Tidende søndag.

Men det er at tale ned til de danske lønmodtagere, mener forbundsformand i Dansk Metal, Thorkild E. Jensen. Skriver Dansk Metal i sin pressemeddelelse

-Og fortsætter
I et notat fra Dansk Metal oplistes de alvorlige konsekvenser af regeringens stramninger på beskæftigelsesområdet.

Forbundsformand i Dansk Metal, Thorkild E. Jensen, mener, at det er forrykt at kalde Venstre for et arbejder-parti.

-Hvis man kalder sig et moderne arbejder-parti, så hænger det ikke sammen med de drastiske forringelser af dagpenge, sygedagpenge, arbejdsmiljø og nytteløs aktivering, som vi har set fra regeringens side indtil nu, siger Thorkild E. Jensen.

Dansk Metal organiserer ca. 120.000 danskere, der arbejder med it, teknik og mekanik.

Alle danskere, der har mærket krisen på kroppen.
Et notat fra Dansk Metal opstiller konsekvenserne af de forskellige besparelser, som VKO har gennemført på beskæftigelsesområdet.

Massive nedskæringer
Regeringen har allerede gennemført besparelser på beskæftigelsesområdet i 2011 og flere besparelser kommer til i 2012.

Når besparelserne er udført i 2013, vil der alene i det år blive sparet 5,6 mia. kr. Dertil skal lægges de besparelser der gennemføres på efterlønsområdet og på fleksjob-området.

-Når man barberer beskæftigelsesområdet i en tid, hvor 175.000 job i den private sektor er mistet, 100.000 danskere er blevet ledige, 70.000 unge står uden job og hvor 38.500 ledige står til at miste dagpengene 1. juli 2012, så er det virkelig at drive gæk med lønmodtagerne at kalde Venstre for et arbejder-parti, siger Thorkild E. Jensen.

I stedet er der, ifølge forbundsformanden, brug for at sparke gang i væksten og få sat gang i opkvalificeringen af de ledige. Skriver Dansk Metal i deres pressemeddelelse