Den danske havbrugslov er til vurdering i Parlamentet

Den danske havbrugslov er til vurdering i Parlamentet
Den 8. maj tredjebehandlede det danske Folketing et lovforslag der giver mulighed for at oprette kvælstofpuljer som havbrugsanlæg kan få del i hvis de vil øge produktionen af fisk.

Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev
–og fortsætter
De danske farvande er generelt ikke i en såkaldt ’god økologisk tilstand’ som EU’s havstrategi foreskriver, og vakse lokale SFere har derfor bragt sagen for Parlamentets Borgerklageudvalg (PETI) som drøfter klager fra borgere over hvad de ser som brud på EU-lovgivningen i respektive lande.

PETI har sendt sagen til vurdering i Kommissionen samt til høring hos miljøudvalget, fiskeriudvalget og landbrugsudvalget.

Især Djurslands naturelskere og turistindustri er bekymrede for de følger det øgede udslip af næringsstoffer vil få for herlighedsværdien af det unikke naturområde.

Det er SFeren Mads Nikolajsen fra Norddjurs Kommune der har indsendt klagen sammen med bl.a. Kirstine Bille fra Syddjurs Kommune.

Kirstine vil tale på vegne af de bekymrede borgere når PETI diskuterer sagen på onsdag den 16. kl 14.30.

Mødet webstreames og kan følges her.

 
For yderlig læsning.

Udvalget for borgerklager
 

Flere fiskefarme forringer dansk havmiljø
 

SF tager Esben Lunde Larsens havbrug til EU-Parlamentet
 

Seneste nyt fra SF
 

Se den Grønne gruppe i parlamentet her