Den danske havbrugslov er til vurdering i Parlamentet


Posted On maj 15 2018 by

Den danske havbrugslov er til vurdering i Parlamentet
Den 8. maj tredjebehandlede det danske Folketing et lovforslag der giver mulighed for at oprette kvælstofpuljer som havbrugsanlæg kan få del i hvis de vil øge produktionen af fisk.

Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter.

De danske farvande er generelt ikke i en såkaldt ’god økologisk tilstand’ som EU’s havstrategi foreskriver, og vakse lokale SF’ere har derfor bragt sagen for Parlamentets Borgerklageudvalg (PETI) som drøfter klager fra borgere over hvad de ser som brud på EU-lovgivningen i respektive lande.

PETI har sendt sagen til vurdering i Kommissionen samt til høring hos miljøudvalget, fiskeriudvalget og landbrugsudvalget.

Især Djurslands naturelskere og turistindustri er bekymrede for de følger det øgede udslip af næringsstoffer vil få for herlighedsværdien af det unikke naturområde.

Det er SF’eren Mads Nikolajsen fra Norddjurs Kommune der har indsendt klagen sammen med bl.a. Kirstine Bille fra Syddjurs Kommune.

Kirstine vil tale på vegne af de bekymrede borgere når PETI diskuterer sagen på onsdag d.16. kl 14.30.

Mødet webstreames og kan følges her.

 
For yderlig læsning.

Udvalget for borgerklager

 
Flere fiskefarme forringer dansk havmiljø

 
SF tager Esben Lunde Larsens havbrug til EU-Parlamentet

 
www.sf.dk/seneste-nyt

 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her
 

Last Updated on: juni 26th, 2019 at 5:39 pm, by CEZ


Written by CEZ


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.