‘Dereguleringskommissær’ besøger den Grønne Gruppe

‘Dereguleringskommissær’ Timmermans besøger den Grønne Gruppe
Onsdag d. 4. februar besøger Kommissionens næstformand, Frans Timmermans, den Grønne Gruppe. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætte
Timmermans er socialdemokrat og tidligere udenrigsminister i Holland og har fået ansvaret for bedre regulering, gennemsigtighed i administrationen, retspolitik, bæredygtig udvikling og handelsaftalen mellem EU og USA.

Med denne omfattende portefølje bliver Timmermans ofte omtalt som den mest magtfulde af alle EUs kommissærer.

På De Grønnes gruppemøde er det først og fremmest Kommissionens tilgang til bedre regulering der er til debat fordi der snarere er tale om mindre regulering – især på miljøområdet.

Kommissionen vil nemlig ikke kun skrotte cirkulær økonomi-pakken som omfatter affaldshåndtering og genanvendelse, men også ren luft, økologi mv.

Derudover vil diskussionen også dreje sig om handelsaftalen mellem EU og USA (TTIP) samt EUs grundlæggende borger-rettigheder.

De Grønne er meget skeptiske overfor Kommissionen i TTIP-forhandlingerne pga. udsigt til forringelse af forbrugerbeskyttelse og lavere standarder på miljø og fødevareområdet.

Margrete vil holde Timmermans op på hans løfter om at gøre en indsats for at god forvaltningsskik lovfæstes i EU-institutionerne, en vigtig sag for Borgerklagerudvalget.

For yderlig læsning

Udvalget for borgerklager (PETI)
 
Seneste nyt fra SF her
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet
 
TTIP: risici og muligheder-Det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab