Det vil Enhedslisten gøre ved flygtningekatastrofen

180920151427

Det vil Enhedslisten gøre ved flygtningekatastrofen
Millioner af mennesker er på flugt fra krig og forfølgelse verden over. Langt de fleste lever som internt fordrevne i krigshærgede lande eller i nærområderne, men der er også tusinder, der søger mod Europa i håb om beskyttelse. Skriver Enhedslisten i deres pressemeddelelse

-og fortsætter.
Befolkningerne mange steder i Europa udviser en forbilledlig solidaritet og hjælper efter bedste evne.

Men der er også brug for politiske løsninger – både i Danmark, Europa og globalt. Her er Enhedslistens bud på, hvordan vi afhjælper flygtningekatastrofen.

Hjælp til flygtninge i Danmark
Her og nu skal flygtninge, der ankommer til Danmark, have tilbudt en seng, mad og lægehjælp efter behov. Hvis de selv ønsker at søge asyl, skal de naturligvis have mulighed for det. Samtidig skal vi give flygtningene informationer om, hvilke rettigheder man har som flygtning i Danmark.

Når flygtningene har fået asyl her i Danmark, er det helt afgørende, at de har ordentlige vilkår at leve under. Derfor bør den såkaldte integrationsydelse straks afskaffes. Den skaber fattigdom, og det fører ikke bare til uværdige forhold, men er også direkte skadeligt for integrationen. Og så skal vi sikre, at kommunerne i højere grad kompenseres for udgifterne ved at modtage flygtninge.

LÆS MERE om integrationsydelsen

Flygtningesituationen i Europa
De flygtninge, der kommer til Europa, skal fordeles solidarisk. Danmark skal naturligvis tage sin del af opgaven på sig. Vi skal tilslutte os en akut fordeling af de 160.000 flygtninge, der diskuteres netop nu. Men mindst lige så vigtigt er det, at vi tilslutter os en europæisk fordelingsnøgle – som tager udgangspunkt i de enkelte landes størrelse og økonomiske formåen.

Der er brug for massiv støtte til de frontlande, hvortil flygtningene ankommer. Danmark bør arbejde for at omlægge EU’s budget, så der kan gives økonomisk kompensation til de lande, der giver beskyttelse til mange flygtninge, finansieret ved at skære i landbrugs- og regionalstøtte til de lande, som tager få flygtninge.

Desuden skal vi bekæmpe menneskesmugling ved at skabe flere legale veje ind i EU og udvide FN’s kvotesystem. Samtidig bør EU styrke redningsindsatsen i Middelhavet for at undgå drukneulykker.

Verdenssamfundet skal afhjælpe flygtningekatastrofen
Syriens og Iraks nabolande er ved at knække sammen under presset fra de mange millioner flygtninge. Danmark skal støtte FN’s nødhjælpsprogrammer, der mangler penge. Konkret vil Enhedslisten sende en milliard kr. i akut nødhjælp. Og vi skal arbejde for, at FN indkalder til en verdenskonference med fokus på flygtningekatastrofen.

Desuden skal Danmark øge støtten til de demokratisk kontrollerede områder i Syrien og Nordirak, som i øjeblikket huser mange af de otte millioner internt fordrevne.

Samtidig bør vi øge udviklingsbistanden – ikke skære ned. Hvis Danmark droppede indkøb af bare et enkelt kampfly, kunne vi sende en milliard danske kroner til blandt andet mad, vand og medicin til FN’s lejre.

//Enhedslisten.dk

Med venlig hilsen
Johanne Schmidt-Nielsen, politisk ordfører
Hjemmeside //Enhedslisten.dk