En EU-strategi for opvarmning og kølesektoren

020920132150

En EU-strategi for opvarmning og kølesektoren
Halvdelen af EU’s energiforbrug går til opvarmning og afkøling af bygninger og til opvarmning og afkøling i industrien. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
EU skal derfor have en sammenhængende strategi for på området med mål for sektoren som hjælper os til at nå EU’s klima- og energimålsætninger.

Strategien skal fokusere på at begrænse tab af energi fra bygninger og at effektivisere varme og kølesystemer både til gavn for energiregningen og for CO2-regnskabet.

Strategien skal også fokusere på energieffektivitet i industriprocesser.

Meget kan løses ved at lave integrerede processer så fx overskudsvarme fra et system kan bruges i et andet.

Det er også vigtigt at opvarmning, som mange steder i EU stadig kommer fra gas, i højere grad bliver lavet om til el så varmen kan baseres på vedvarende energi.

Endeligt skal vi igen i forbindelse med varmesektoren have gjort det klart – for det kan ikke siges mange gange nok – at vi er nødt til at have bæredygtighedskriterier for biomasse som er tiltænkt en stor fremtid inden for varmesektoren.

Margrete er De Grønnes ordfører på området, og tirsdag d. 24. februar skal strategien første gang debatteres i miljøudvalget.

Udvalget skal stemme om sine betænkninger til strategien den 21. juni.

Herefter stemmer industriudvalget den 12. juli, og endelig er der afstemning om parlamentets samlede anbefalinger i september.

For yderlig læsning.

Se seneste nyt fra SF her
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her
 
Parlamentets Udvalg om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (ENVI)