En ny papir-avis, Dispatch International, blev lanceret i sidste måned

En ny papir-avis, Dispatch International, blev lanceret i sidste måned
Grundlæggerne, og de nuværende redaktører, er Lars Hedegaard og Ingrid Carlqvist
fra de såkaldte ‘Free Press Societies’ i Danmark og Sverige.

Der er udkommet et prøveeksemplar som var så kedeligt og uaktuelt, at jeg nødtvunget har følt -at der var et behov for, at peppe det lidt op. -Resultatet ses herover.

Grundlæggerne planlægger at udgive og sælge en ugentlig avis.
Man planlægger at offentliggøre den første ordinære avis på flere sprog, herunder engelsk i januar 2013.

I avisen vil Lars Hedegaard skriver om “sandheden” -påstår man.
Hvad er sandhed? -Oraklet fra Delfi, i den bedrøvelige skikkelse af Lars Hedegaard,
har tænkt sig at kundgøre den for sin målgruppe.

Og hvor finder man så den?
Efter min opfattelse så findes den blandt lavt begavede, -herunder gamle velhavende affældige, som føler sig utrygge -og for en “sikkerheds” skyld -overvejer at “købe” en form for afladsbreve, ved at give økonomisk støtte til hadetalende demagoger.

Ifølge Wikipedia er Aflad er et begreb i den Romersk-katolske kirke der betyder eftergivelse af timelig straf for synd, det vil sige af bodsstraf eller af straf i skærsilden.

Begrebet forudsætter den katolske opfattelse af synd og tilgivelse: når man har syndet bør man bekende det for sin præst, som kan give en syndernes forladelse.

Dermed har man fået Guds tilgivelse for synden, og man undgår at lide den evige straf i Helvede for den.

Selv om man har fået tilgivelse, kan der imidlertid alligevel være noget, der skal sones, for at genoprette ens gode forhold til Gud.

Det er denne soning, der kaldes den timelige straf, fordi den er timelig, det betyder at den er afmålt i tid, ikke er evig.

Ordet afladshandel stammer fra den romersk-katolske kirke i middelalderen.
I korte træk gik det ud på, at man ved at købe afladsbreve af kirken, kunne slippe hurtigere igennem Skærsilden.

Salget af afladsbreve var meget væsentlig i middelalderen, især for kirkens økonomi.

Afladen opstod i omkring år 1035, hvor der blev givet aflad til folk, der besøgte eller gav bidrag til bestemte kirker i Nordspanien og Sydfrankrig.

I Politikens Nudansk ordbog står der om aflad: I den katolske kirke: Fritagelse for straf for begåede synder.

Og i Gyldendals leksikon: Fritagelse for eller lempelser af straf her og i skærsilden for begåede synder. //Wikipedia

Hvis gamle velhavende affældige enker- /mænd, opdager at deres forhenværende, har været lidt af en slyngel – så kunne man vel godt forestille sig, at der kan opstå en vis form for nervøsitet for, – om der nu også skulle stå en “nisse” ved navn Sant Peder, med en nøgle ved en stor port.

Reference
//Gyldendals leksikon
Netavisen, P77.dk //p77.dk /-lars-hedegaard-klar-med-international-islamkritisk-avis/
//da.wikipedia.org/wiki/Aflad
Lars Hedegaard klar med international islamkritisk avis
//Politikens Nudansk ordbog