Enhedslisten: I dag er den nye aftale om asylansøgeres vilkår faldet på plads

Den nye aftale om forholdene for asylansøgere er et vigtigt skridt på vej mod et asylsystem, der bygger mennesker op i stedet for at bryde dem ned.

Skriver Enhedslisten i deres pressemeddelse

-Og fortsætter
I dag er den nye aftale om asylansøgeres vilkår faldet på plads.
En aftale, der markant forbedrer forholdene for asylansøgere i Danmark.

Et brud med årtiers asylpolitik
Hidtil har asylansøgeres hverdag været kendetegnet af passivitet og isolation.

Det er veldokumenteret, at konsekvenserne har været alvorlige, ikke mindst for børnene.

Med den nye aftale vil asylansøgerne i langt højere grad kunne skabe en meningsfuld hverdag, mens de venter.

Aftalen betyder blandt andet:
Mulighed for at arbejde og bo uden for asylcentrene efter 6 måneder i Danmark

Bedre adgang til uddannelse
Halveret sagsbehandlingstid

Det er klart, at havde Enhedslisten haft 90 mandater, så var vi gået endnu længere.

Men også i sin nuværende form er asylaftalen et brud med årtiers politik på området.

Og aftalen var aldrig blevet til virkelighed, hvis højrefløjen fortsat sad på magten.

Et værdigt børneliv
I udgangspunktet afviste regeringen at forbedre forholdene for de afviste asylansøgere, der ikke kan hjemsendes.

Vi er glade for, at det alligevel lykkedes at skabe bedre vilkår for afviste børnefamilier.

Med aftalen får de mulighed for at flytte ud af centrene 12 måneder efter det endelig afslag.

I dag skal de vente halvandet år.
De får med andre ord et kortere ophold i centrene.

Vi er desuden godt tilfredse med, at også uledsagede flygtningebørn er omfattet af aftalen.

De får blandt andet mulighed for at gå på teknisk skole.
Får man asyl i Danmark, så er det godt for integrationen, at ventetiden er blevet brugt på uddannelse.

Og får man afslag og sendes hjem, er man væsentligt bedre rustet med en uddannelse i bagagen.

Et asylsystem der bygger folk op
Politikere har i årevis sagt, at sagsbehandlingstiden skal være kortere.

Nu bliver der ikke længere bare snakket, der bliver handlet.
Aftalen afsætter 15 millioner til at halvere sagsbehandlingstiden for asylansøgere.

Netop ventetiden er ødelæggende, fordi den er kendetegnet ved usikkerhed om fremtiden.

Derfor er det af stor betydning, at den bliver afkortet.
I Enhedslisten ønsker vi et asylsystem, hvor mennesker bygges op, frem for et system, der bryder mennesker ned.

Samlet set er denne aftale et stort skridt i den retning.

Med venlig hilsen,
Johanne Schmidt-Nielsen


For yderlig læsning

asylbørnene-ud-nu