Er du arbejdsløs? Nu starter jobfesten, 809 nye job!

Mens Dansk Folkeparti og V-K-regeringens finanslovsforslag slagter ulandsbistanden, børnechecken – og begår røveri på satspuljen.

(Satspuljemidlerne er tiltænkt projekter, der skal hjælpe samfundets svageste og udsatte grupper, altså hjælp til landets dårligst stillede.)

– Så kan militæret skrive kontrakt med flere soldater til krigen i Afghanistan.

110520130842

I den nye finanslov får Forsvarsministeriet penge til at hyre hele 809 ekstra ansatte, over de næste fire år, mens mange andre ministerier må fyre.

Dansk Folkeparti og Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) henter 700 millioner kroner fra satspuljen, – 200 millioner kroner fra ulandsbistanden – og 350 millioner fra børnechecken, som derfor bliver tilsvarende mindre.

110520130843

Og så må vi ikke glemme at dagpengeperioden er halveret, så den nu efter to år,
sender arbejdsløse direkte på kontanthjælp / fattighjælp.

Det har Dansk Folkeparti og VK – Regeringen allerede vedtaget.

110520130845

For yderlig læsning.

Hjem fra krigen i Afghanistan og i Fængsel
 
Aktindsigt i en konference afholdt af, Trykkefrihedsselskabet af 2004.