Hjem fra krigen i Afghanistan og i Fængsel

Flere hjemvendte soldater ender med at få ubetingede domme, når de vender hjem fra krig, viser tal fra konstablernes fagforening.

Et stigende antal danske soldater har så svært ved at tilpasse sig et liv i Danmark efter at have været i krig, at de ender i landets fængsler. Skriver //jp.dk/indland/article2164149.ece”>Jyllands-Posten

De hjemvendte danske soldater bør forrest i køen til sundhedsvæsenet,
lyder kravet fra Det Radikale Venstre.

Alt for mange soldater ender i fængsel, siger Niels Helveg Petersen (R). Skriver //jp.dk/indland/article2164149.ece-Jyllands-Posten

Og derfor må man betragte det som en kendsgerning at Veteranhjem, der fastholder veteranerne i en subkultur som de har tillagt sig under helt andre, og  ekstreme forhold ikke hjælper veteranerne, men derimod kan gøre mere skade end gavn.

110420131542
Billedet: Se linkHER

Bag hver eneste kriminelle handling findes der et eller flere offer, og i voldssager
må vi ovenikøbet regne med at offeret kan blive invalideret for livet.

Derfor er det en samfunds-opgave at hjælpe soldaterne tilbage i samfundet,
ind i nye sociale netværk, så de får et fornuftigt liv.

For yderlig læsning.

Han-hjælper-soldaterkammeraterne-Læs-det-HER