EU-borgeres stemmeret på tværs af grænser

020920132150

EU-borgeres stemmeret på tværs af grænser
Når Storbritannien den 23. juni holder folkeafstemning om medlemsskabet af EU-, er det en vigtig beslutning for alle EU-borgere men selvfølgelig især for briterne. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
Det er dog ikke alle briter der har mulighed for at stemme til folkeafstemningen.
Det skyldes at man skal have boet i Storbritannien inden for de seneste 15 år for at kunne stemme ved valg.

Ved den kommende folkeafstemning i Storbritannien er det meget relevant fordi resultatet kommer til at påvirke briter udenfor UK ekstra meget.

Det hænger sammen med at de netop har brugt deres ret som EU-borger til frit at flytte inden for EU og leve på lige fod med borgerne i det land de er flyttet til.

Så hvis Storbritannien forlader EU, vil de være helt anderledes stillet.

Europa-Parlamentets Borgerklageudvalg (PETI) har både tidligere og nu igen modtaget britiske klager over fratagelsen af stemmeretten.

Disse klager vil blive diskuteret i udvalget på torsdag den 2. juni.

Det er Margrete der har presset på for at få dem på dagsordenen så vi i det mindste har fået gjort opmærksom på problemet inden folkeafstemningen 23. juni.

For yderlig læsning.

Udvalget for borgerklager
 
Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her