EU tilslutter sig formelt forlængelse af Kyoto-protokollen

EU tilslutter sig formelt forlængelse af Kyoto-protokollen
Små skridt frem mod en international klimaaftale i Paris december 2015. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
Koyoto-protokollen fra 1997 som var den første bindende internationale klimaaftale, har indtil nu forpligtet industrilandene til at reducere deres CO2-udslip med 5,2 % i 2012 jævnført med 1990.

Som bekendt ratificerede USA aldrig aftalen, og det var derfor reelt en aftale som kun gjaldt for Australien og europæiske lande.

Som en del af de internationale klimaforhandlinger hen mod en ny bindende international aftale i Paris i december 2015 har det særligt været udviklingslandenes ønske at også Kyoto-protokollen skulle forlænges.

I Lima 2014 opfordredes alle lande til at ratificere en forlængelse af Kyotoprotokollen som skal gælde indtil 2020.

For EU’s vedkommende vil dette ikke betyde ændringer i de mål vi allerede har sat for reduktion af CO2 frem mod 2020, og processen er derfor gået stille for sig.

De tekniske ændringer af lovgivningen er allerede lavet, i januar 2015 blev forlængelse af Kyoto-protokollen stemt igennem af EU’s regeringer, og på onsdag den 10. juni vil den blive stemt igennem i Parlamentet.

Den anden bindende periode i Kyoto-protokollen vil kun omfatte 14 procent af de globale drivhusgasudledninger fordi protokollen fortsat kun gælder for de lande man betragtede som industrilande i 1990 og uden USA.

Mange lande uden forpligtelser i Kyoto-protokollen har frivilligt forpligtet sig til at reducere drivhusgasser frem mod 2020.

En ny international bindende aftale som forhåbentligt også kommer til at omfatte Rusland, Canada, Japan, Kina, USA og udviklingslande, kommer til at sætte målene efter 2020.

ATAG/2015 LÆS MERE HER

For yderlig læsning

/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her