Europa-Kommissionen tromler forskere og borgere med accept af GMO

020920132150
Europa-Kommissionen har i dag givet tilladelse til at en ny slags
genmodificeret majs kan bruges på det europæiske marked.

Majsplanten (TC1507) er genmanipuleret til at producere sit eget pesticid og samtidig modstå sprøjtning mod ukrudt. Skriver SF i en pressemeddelelse

–og fortsætter
Margrete Auken, medlem af Europa-Parlamentets landbrugsudvalg samt af miljø- og sundhedsudvalget, er alarmeret over dagens melding fra Kommissionen om genmodificerede organismer (GMO).

“Det er træls at Kommissionen i dag ikke blankt har afvist at tillade nye GMO på det europæiske marked, men at vi er ved at få amerikanske tilstande i Europa: flere og flere genmodificerede produkter i en mere og mere industrialiseret landbrugsproduktion med uoverskuelige og ofte ukendte følger for natur, miljø og folkesundhed,” siger Margrete Auken.

En lang række forskere, herunder 230 fra European Network of Scientists for Social and Environmental Responsability, afviste i oktober måned Kommissionens chefrådgiver Anne Glovers påstand om at GMO forskningen er entydigt positiv.

“Flere hundrede internationale forskere som til dagligt beskæftiger sig med GMO, har mindet os om at vi på nuværende tidspunkt er meget langt fra videnskabeligt konsensus om GMO.

Derfor skal vi ikke tillade at industrien presser Kommissionen og får lov til at bruge de europæiske borgere som forsøgsdyr.

Borgerne selv er også imod.
Mere end 1 million har skrevet under på et forbud imod GMO,” siger Margrete Auken.

Tilbage i december 2008 besluttede EU’s Miljøministre at gennemgå godkendelsesproceduren for GMO for at tage højde for de skadelige indvirkninger på miljøet og mennesker.

Desværre er kontrollen endnu ikke i top, og industrien sidder tungt på Kommissionens Agentur for Fødevaresikkerhed, EFSA.

“Halvdelen af de 209 forskere der sidder i EFSA’s forskerpanel har direkte eller indirekte forbindelser til industrien som de ellers har til opgave at regulere.

Det er skræmmende tal og vidner om en betændt sammenfiltring med industrien hos dem der skal tage sig af vores alles sikkerhed og sundhed,” siger Margrete Auken.

For yderlig læsning.

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her