Europa-Parlamentets 8. valgperiode er i gang

020920132150

Europa-Parlamentets 8. valgperiode er i gang
I denne uge samles parlamentet for første gang i Strasbourg efter valget for officielt at indlede den nye valgperiode. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Margrete er i denne uge i Strasbourg hvor hun sammen med kollegaerne tager hul på sin tredje mandatperiode og parlamentets ottende valgperiode siden 1979.

Denne første plenarforsamling kommer mest til at dreje sig om valg af formand og næstformænd og fordele pladserne i de udvalg hvor medlemmerne skal arbejde over de kommende 5 år.

Og så handler det ellers om at komme i gang med det parlamentariske arbejde.

For Margrete og den Grønne Gruppe fortsætter kampen for et grønnere og mere retfærdigt Europa.

Forude ligger vigtige emner som parlamentet skal tage stilling til i de kommende måneder, herunder ny europæisk klima- og energipolitik, forhindring af GMO og skifergas i EU, opdatering af den europæiske affalds- og ressourcestrategi og sikring af stram kontrol med den finansielle sektor.

Vi skal også hurtigst muligt have Kommissionen til at forbyde hormonforstyrrende stoffer i produkter der kan komme tæt på gravide og småbørn.

Og så kommer forslaget om den kraftige begrænsning af plastikposer som vi fik gennem en førstebehandling umiddelbart før valget, forhåbentlig snart videre.

For yderlig læsning.

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her