Europa skal lede kampen for palæstinensisk anerkendelse


Europa skal lede kampen for palæstinensisk anerkendelse
Før jul valgte et markant flertal i Europa-Parlamentet at støtte anerkendelsen af staten Palæstina. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Det skete efter at parlamenterne i både Frankrig, Storbritannien, Portugal, Irland og Luxemborg havde opfordret deres regeringer til at anerkende Palæstina betingelsesløst.

Sveriges regering valgte som noget af det første at gøre det.
Disse bestræbelser for at få europæisk støtte til palæstinensernes egen stat fortsætter med alle sejl sat i 2015 så der lægges pres på Israel til at standse besættelsen og samarbejde i stedet for som nu at modarbejde fredsprocessen.

Her ville det være meget opmuntrende om den danske regering udviste mod og ansvarlighed og fulgte Sverige ved at anerkende Palæstina.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her