Europæiske normer for sociale rettigheder

Europæiske normer for sociale rettigheder

Høring i Parlamentet
Europa-Kommissionens initiativ om at udforme en søjle for sociale rettigheder er sendt til høring blandt medlemmerne af Europa-Parlamentet (MEP’erne).

Høringsperioden
Frem til årsskiftet, har regeringer, borgere og arbejdsmarkedets parter mulighed for at indsende deres høringssvar.

Beskæftigelsesudvalget
Medlemmerne i Europa-Parlamentets beskæftigelsesudvalg, heriblandt Morten Løkkegaard (ALDE), Ole Christensen (S&D) og Rina Ronja Kari (GUE), vedtog den 8. december 2016 udvalgets betænkning omkring Europa-Kommissionens forslag om at udforme en søjle for sociale rettigheder.

Sagsforløb
Udvalgets konklusioner forventes at blive sendt til afstemning i det samlede Europa-Parlament i januar 2017.

Strategi
Europa-Kommissionens standard for sociale rettigheder blev fremlagt i marts 2016, og forslaget er en del af strategien for udviklingen i eurozonen.

Formål
I flere eurolande er arbejdsmarkedet og den sociale beskyttelse under pres efter finanskrisen i 2008. derfor er der opstået et behov for en rammeaftale.

Et standardniveau
Konkret foreslår Europa-Kommissionen, at medlemslandene fastsætter et standardniveau for de sociale rettigheder, en fælles referenceramme inden for beskæftigelse og det sociale område.

Ligeberettigelse og job
En del af Europa-Kommissionens forslag skal sikre en bedre adgang til arbejdsmarkedet for kvinder og unge samt mere jobskabelse.

Forventet sagsforløb
I løbet af januar vil høringssvarene blive præsenteret, og Europa-Kommissionen forventes at fremlægge et endeligt forslag til udformningen i marts 2017.

Ole Christensen, Socialdemokratiet (S&D)
Rina Ronja Kari, Enhedslisten (GUE)
Morten Løkkegaard, Venstre (ALDE)

Referanceliste

Venstre historisk
Navnet Venstre kommer af, at det ved sin oprettelse i 1870 befandt sig på venstrefløjen. Det kæmpede for lighed mellem de forskellige klasser i samfundet, for skolegang til alle børn og for lige ret til lægehjælp. //da.wikipedia.org /wiki/Venstre/historie

Udvalget for Beskæftigelse og sociale anliggender
 
Initiativ om sociale rettigheder i høring i Parlamentet
 
Læs Europa-Parlamentets notat om en europæisk søjle for sociale rettigheder her…
 
Læs mere om Europa-Kommissionens initiativ om en social søjle i EU her…

For yderlig læsning

Udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
 
Ikke omtalt i Se & Hør og Billed Bladet