Europas atomkraftværker dumper i stresstest

En ny endnu ikke offentliggjort rapport afslører, at så godt som alle af Europas 134 atomkraftværker har alvorlige fejl og mangler som det vil koste op mod 185 mia. kr. at rette op på. Skriver SF i sin pressemeddelelse
–og forsætter
Efter den tragiske Fukoshima-ulykke i 2011 bestemte EU sig for at teste samtlige Europas atomkraftværkers evne til at modstå naturkatastrofer, flystyrt, terrorhandlinger og el-mangel til nødsystemerne.

Resultatet der nu foreligger er skræmmende men ikke særlig overraskende.
Næsten samtlige af værkerne dumper i testen.

I Frankrig, der ellers har været atomkraftens frontløber med en kæmpe atomkraftindustri,
har samtlige 58 værker konkrete alvorlige mangler.

Og så bliver rapporten endda kritiseret for at bygge på oplysninger,
som atomkraftværkernes ejere selv har indleveret.

Ifølge NGO’er, der har fulgt stresstestene tæt, er mange af dem tilsyneladende ikke efterfølgende blevet kontrolleret af myndighederne.

Rapporten kommer samtidig med at Borgerklageudvalget på tirsdag skal behandle fire borgerklager om nuklear sikkerhed i Europa.

En af klagerne har næsten 100.000 protestunderskrifter.
Nu må EUs regeringer omsider tage borgernes bekymringer alvorligt.

Hvis denne stresstest er ment alvorligt, bør en stor del af reaktorerne lukkes omgående,
og som minimum må vi sikre, at alle fejl og mangler straks udbedres for de øvrige.

Forhåbentlig leder denne rapport til det endelige opgør med myten om “sikker atomkraft”.
Europas borgere bør ikke leve med en så overhængende trussel.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF

Se den Grønne gruppe i parlamentet her


Europæisk aftale om stresstest af Atomkraftværker
 
Atomkatastrofen på Fukushima udvikler sig stadig
 
Hvor længe kan et atomkraftværk klare sig uden strøm?