Folkevalgte skal inddrages i luftfartsforhandlinger

Folkevalgte skal inddrages i luftfartsforhandlinger
Torsdag diskuterer og stemmer parlamentet om en resolution der sætter rammerne for Kommissionens forhandlinger med Japan og Kina om spillereglerne for luftfart. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Resolutionen skal sikre at Kommissionen lever op til sit ansvar for at opdatere og inddrage Parlamentet løbende og dermed sikre folkets kontrol med og indflydelse i forhandlingerne.

For yderlig læsning.

Europa-Kommissionen> Audiovisual Services
 
/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her