Fordeling af flygtninge i EU til afstemning

Fordeling af flygtninge i EU til afstemning
Torsdag stemmer Parlamentets udvalg for borgerrettigheder og indre anliggender (LIBE) om den nye Dublinforordning.

Det er den forordning der regulerer hvilket ansvar EU-landene har for flygtninge der spontant søger asyl i EU. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Kommissionens oprindelige forslag var skuffende idet en stor del af ansvaret stadig lå på første modtagerland – ofte Grækenland og Italien.

De Grønne med britiske Jean Lambert i spidsen har kæmpet for at få ind i loven at hvis fx Italien får et stort rykind af flygtninge, skal andre EU-lande straks tage imod nogle af dem.

Den enkelte flygtning skal selv angive hvor vedkommende helst vil hen – bl.a. på baggrund af familiemæssig, sproglig eller anden tilknytning.

Det skal ikke være muligt for EU-lande ikke at deltage i omfordelingen.

Processen fra en flygtning ankommer til EU til registrering og evt. videresendelse, skal ske så hurtigt som muligt, og slægtninge skal sammenbringes i samme EU-land.

Afstemningen i udvalget bliver meget tæt.
Danmark deltager i Dublin-forordningen på trods af retsforbeholdet via en parallelaftale.

Men når der skal stemmes om den ændrede forordning i Rådet, har Danmark ingen stemmeret.

Når den nye forordning er vedtaget, kan Danmark anmode om at deltage igen. Ellers er vi udenfor, og kan fx ikke sende asylansøgere tilbage til første asylland.

For yderlig læsning

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 
Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her