Forskning viser sammenhæng mellem racisme og dumhed

110520131737

Forskere finder sammenhæng mellem racisme og dumhed
Resultaterne taget fra talrige forskningsprojekter, indikerer stærkt, at fordomme, racisme og intolerance er mere tilbøjelige til at være til stede hos personer med øget kognitiv stivhed, mindre kognitiv fleksibilitet og lavere integrativ kompleksitet.

(kognition, erkendelse, tænkning, anvendelse af viden.) (integrativ, (af lat.), som går ud på at integrere.)

110520131728

For eksempel skrev Margrethe S. Hansen, Lørdag, den 28. januar 2012, på Netmediet P77, en artikel med overskriften: Folk med lav IQ ender oftest på højrefløjen

Nu ser vi det igen, denne gang med hele to datasæt, fra England, som viser samme tildens og resultater som, i den rapport, som et forskningshold ved Brock University i Ontario havde udarbejdet, og som er omtalt på Netmediet P77.

På trods af de vigtige konsekvenser for den interpersonelle adfærd (menneskets interaktion (samspil) mellem hinanden) og relationer, er kognitive evner stort set blevet ignoreret som forklaringer på fordomme.

Der blev testet modeller, hvor lavere kognitive evner forudsiger større fordomme, en effekt medieret gennem godkendelse af højreorienterede ideologier (social konservatisme, højreorienterede autoritær) og lav grad af kontakt med out-grupper.

I en analyse af to store, repræsentative datasæt, fandt man, at lavere generel intelligens i barndommen fører til stigende racisme i voksenalderen, og den virkning blev hovedsagelig medieret via konservativ ideologi/højreorienterede autoritær.

En sekundær analyse af et amerikanske datasæt bekræfter en effekt også om antihomosexuelle fordomme, en relation delvist medieret af både autoritære og lavere niveauer af tværpolitiske kontakter.

Alle analyser er kontrolleret for uddannelse og socioøkonomisk status.

Resultaterne tyder på, at kognitive evner spiller en afgørende, men undervurderet, årsag til fordomme.

Reference:
//psychologicalscience.org /index.php/publications
Psychological Science
//ucanews.com /news/researchers-establish-link-between-intolerance-racism-and-stupidity/41572″>//ucanews.com

For yderlig læsning.

Netavisen, P77.dk – Folk med lav IQ ender oftest på højrefløjen
 
Protest mod racisme slukker lys ved Colosseum