Grøn europæisk luftfart vingeskudt af sektoren selv

020920132150

Grøn europæisk luftfart vingeskudt af sektoren selv
Luftfartssektoren flyver videre på fribillet i kampen mod klimaforandringerne. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
EU har endnu en gang bøjet sig for internationalt pres og opgivet sine ambitioner om at gøre luftfarten grønnere.

Forhandlere fra Europa-Parlamentet og Ministerrådet er sent her til aften blevet enige om en aftale der udskyder indslusningen af luftfartssektoren i det europæiske kvotehandelssystem med yderligere 4 år.

Margrete Auken, stedfortræder i parlamentets miljøudvalg, er rystet over forhandlingernes pauvre resultat.

Aftalen er i den grad en falliterklæring for luftfartssektoren går igen fri af at skulle reducere de globale drivhusgasudledninger.

Europa har spillet fallit og har nu efter flere års forhandlinger med den internationale civile luftfartsorganisation ICAO pakket alle ambitioner sammen.

Det er intet mindre end en skandale, siger Margrete Auken.
Luftfarten er i dag en af de sidste spillere der nægter at være med i kampen for at dæmme op for truslen mod Jordens klima.

Beregninger viser at de globale drivhusgasudledninger fra fly vil stige med 700 pct. i perioden fra 2005 til 2050 hvis vi ikke på verdensplan får gjort noget ved luftfartens klimaskader.

Den europæiske luftfartsindustri med Airbus i spidsen har ladt Europa i stikken og sammen med en bagstræberisk koalition bestående af Kina, USA, Indien og Rusland tvunget EU til at opgive nødvendige tiltag for at sætte gang i klimavenligere teknologier.

Det kan ingen – og slet ikke luftfarten selv – være tjent med, siger Margrete Auken.

Allerede i 2009 blev EU’s regeringer og Europa-Parlamentet ellers enige om en lovgivning som betød at luftfartssektoren skulle inddrages i EU’s CO2-kvotehandelssystem fra 1. januar 2012.

Dette ville på markedsvilkår gøre det favorabelt for luftfartsselskaberne at benytte mere energieffektive fly.

Men siden er lovgivningen blevet udskudt.
På trods af luftfartsselskaberne højlydte protester har flere af selskaberne ikke været for fine til allerede at lægge ekstraomkostninger ved kvotehandlen direkte over på passagererne.

I stedet for at satse på moderne teknologi, stikker flyselskaberne en fed gevinst fra de forhøjede billetpriser direkte i lommen.

Det er ikke noget rart syn, og meget skadeligt for tilliden til luftfartselskaberne, siger Margrete Auken.

For yderlig læsning.

/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her