Grundlovsforeningen Dansk Kultur

Grundlovsforeningen Dansk Kultur
Foreningens navn kunne man vel opfatter som synonym for: “De gamle sure mænds forening”
Jeg har naturligvis tjekket deres nyhedsbrev, det er ret morsomt.

Peter Krogsten ønsker bl.a. at berige medlemmerne med hans tro på,
at han kan ændre FN’s Flygtningekonvention.

Det kan han naturligvis ikke.
Du får her et kort citat:

Nyhedsbrev august 2016
Siden generalforsamlingen i april har Middelfart Sparekasse overdraget de konti til os, som den ulovlige bestyrelse under Jørn Stouenberg havde anbragt medlemskontingenterne på.

Kontienes indestående var dog ubetydeligt, fordi Jørn Stouenberg med støtte fra Henrik Ræder Clausen og Jan Bjerregaard havde brugt størstedelen af pengene på et forgæves forsøg på at sagsøge foreningens næstformand, Peter Krogsten, og undertegnede.

Men overdragelsen af kontiene betyder, at den tidligere bestyrelses muligheder for at foregive at være foreningens ledelse nu endegyldigt er slut.

Som vedtaget på generalforsamlingen har vi annonceret for “Børnenes Kulturbog” i både bladet Folkeskolen og bladet Frie Skoler.

Desværre uden synderligt salg til følge.
Ligeledes med sigte på at reklamere for foreningens bøger har foreningens revisor, Hans Peter Rasmussen, deltaget på dyrskuet ved Bundsbæk Mølle med en bogstand.

Heller ikke dette førte til afsætning.
Da der heller ikke sælges mange bøger gennem bogdistributionsfirmaet DBK har bestyrelsen besluttet, at foreningen selv skal forvalte boglageret.

Foreningens medlemmer kan derfor nu købe 10 forskellige bøger til en samlet pris af 100 kr.
Bestillingslister kan rekvireres hos Hans Christophersen. Citat slut.

Du kan finde nyhedsbrevet på deres netmedie.

Hans Christophersen blokerer hvem som helst på facebook, så de bestillingslister
får han såmen nok mere end svært ved at komme af med.

For yderlig læsning

Ytringsfrihedens univers
 

Et hvert cirkus har sine klovne
 

Ytringsfrihedens Jesus-sandaler
 

Ny bestyrelse i Foreningen Dansk Kultur
 

Muppet Show på Fyens Stiftstidende
 

Koldkrigsforsker i Den Kolde Krig
 

Okkultisme i Dansk kultur