Handelssystemet for CO2 kvoter under pres

060920160358

Handelssystemet for CO2 kvoter under pres
Torsdag får miljøudvalget en redegørelse for forhandlingerne om EU’s CO2-kvotehandelssystemet (ETS) fra 2021 til 2030; vi får muligvis også svar på hvordan de skal foregå fremover. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
De afsluttende forhandlinger er indtil videre kollapset.
Imens Danmark sidder og vånder sig ved tanken om at søfartsindustrien en dag skal bære sin del af byrden, diskuteres det i EU om de mange millioner i moderniseringsfonden (fra ETS) der skal investere i energisektoren i lavindkomstmedlemslande kan bruges til kul eller ej.

De Grønne mener at kulindustrien, der tjener penge på den mest forurenende fossile brændselsform, naturligvis ikke skal have adgang til pengene.

Kulkraftværker skal ikke moderniseres, de skal væk – og det kan kun gå for langsomt.

For yderlig læsning

Du finder miljøudvalget (ENVI) her
 
Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her