Har Dansk Folkeparti et stigende vælger-potentiale?

Har Dansk Folkeparti et stigende vælger-potentiale?
Nu mistede Dansk Folkeparti ganske vist ret mange vælgeres tilslutning ved det sidste folketingsvalg.

Men nu skriver, //ekstrabladet.dk at hele 460.000 danskere er på lykkepiller.

Ved folketingsvalget i 2007. fik Dansk Folkeparti 479.523 stemmer.
Ved folketingsvalget i 2011. fik Dansk Folkeparti 436.335 stemmer.

Dansk Folkeparti mistede en vælgertilslutning på 43.188. personer
-som havde fravalgt at stemme på partiet -men!

Da man må regne med at en del vælgere undlader, at bruge sin stemmeret ved et folketingsvalg samt ved Kommunevalg, -så ligger tallene meget tæt på hinanden.

Kan der være et sammenfald eller er det helt tilfældigt.

Hvad syntes du?
Dansk Folkeparti fik en vælgertilslutning på 12,3 procent
af stemmerne ved det sidste folketingsvalg.

Hver 12. dansker på lykkepiller
– Siden 1999 er antallet på lykkepille-brugere næsten fordoblet
fra 238.000 til 460.000 i 2011.

Men nu skriver //ekstrabladet.dk at hele 460.000 danskere er på lykkepiller.
Ved folketingsvalget i 2007. -fik Dansk Folkeparti 479.523 stemmer.

Det svarer til, at ca. hver 12. dansker er på lykkepiller, skriver //ekstrabladet.dk

Reference
//ekstrabladet.dk /kup/sundhed/article/460.000 danskere-på-lykkepiller

For yderlig læsning

Dansk Folkepartis Årsmøde 2012
 
Rød valgsejr på stemmer fra Dansk Folkeparti og Venstre