Harmonisering af reglerne for organisk gødning

Harmonisering af reglerne for organisk gødning
Tirsdag diskuterede miljøudvalget hvordan de såkaldte CE-mærkede gødningsprodukter skal gøres tilgængelige på det indre marked. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Betingelserne for gødning blev harmoniseret i 2003, men dækker kun den såkaldte konventionelle uorganiske gødning, fremstillet enten kemisk eller udvundet vedminedrift.

Det er en energikrævende og CO2-intensiv fremstillingsmetode der ikke understøtter en cirkulær økonomi.

Forordningen fra 2003 dækker imidlertid kun halvdelen af gødningsprodukterne på markedet,
ikke de organiske som animalske eller vegetabilske biprodukter fra landbruget eller
genbrugt bioaffald fra fødevareproduktion.

Miljøudvalget diskuterede den udtalelse de skal videresende til Udvalget for det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse som er hovedansvarlig for rapporten.

Læs rapporten her
 

Landerapportfor Danmark
 
For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her