Hemmelighedskræmmeri giver ikke bedre innovation

Hemmelighedskræmmeri giver ikke bedre innovation
Tirsdag 9. juni stemmer Europa-Parlamentet om handlingsplan for beskyttelse af ophavsrettigheder. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
Størstedelen af innovation og deling af ny viden sker IDAG på nettet, og der skal findes nye løsninger på hvordan immaterielle rettigheder (ophavsretten) beskyttes i fremtiden, og der skal findes en rimelig balance mellem forbrugernes og producenternes interesser.

Desværre, men ikke overraskende har handlingsplanen som den ser ud nu fokus på strengere beskyttelse af patenter og ophavsret.

Kommissionen vil styrke samarbejdet mellem toldmyndigheder i forskellige medlemsstater og lave informationskampagner om brud på ophavsretten.

Den foreslår også at internet servicevirksomheder skal kunne stilles til ansvar for brud på ophavsretten gennem hele salgskæden fra producent til forbruger.

Denne tilgang er forældet.
Ophavsretten skal tænkes mere kreativt ind i den moderne økonomi gennem nye handelsmodeller hvor vi for eksempel undgår geo-blocking (det at bestemte servises på internettet er begrænset til bestemte lande).

Der kan ikke sættes lighedstegn mellem beskyttelse af ophavsret og innovation.
Den Grønne Gruppe er langt fra tilfreds med udfaldet af handlingsplanen og stemmer imod forslaget.

For yderlig læsning.

Seneste nyt fra SF her
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her