Højrefløjen i Europa-Parlamentet slukker for ambitionen om grønnere luftfart

Højrefløjen i Europa-Parlamentet slukker for ambitionen om grønnere luftfart, Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Til stor frustration for dem der stadigvæk håber vi kan redde klimaet vedtog højrefløjen i Europa-Parlamentet i dag en aftale der udskyder indslusningen af størstedelen af luftfartssektoren i det europæiske kvotehandelssystem med yderligere 4 år. Margrete Auken, stedfortræder i miljøudvalget, finder dagens resultat tæt på kriminelt.

Vi har i dag tabt 6 års arbejde på gulvet.
Aftalen er i den grad en falliterklæring, som går imod alt hvad vi i EU har kæmpet for på klimaområdet siden 2008.

En stor del af luftfartssektoren slipper nu for at skulle reducere de globale drivhusgasudledninger efter at Europa i den grad har lagt sig helt ned i forhandlingerne med den internationale civile luftfartsorganisation ICAO. Det er skammeligt, siger Margrete Auken.

Luftfarten er en af de sidste sektorer der nægter at gøre noget ved truslen mod Jordens klima.

Beregninger viser at de globale drivhusgasudledninger fra fly vil stige med 700 pct. i perioden fra 2005 til 2050 hvis man på verdensplan ikke finder en løsning på luftfartens klimaskader.

På trods af den sidste alarmerende rapport fra FN’s klimapanel i mandags, har højrefløjen ikke vovet at ranke ryggen for klimaet.

Efter pres fra den europæiske luftfartsindustri med Airbus i spidsen og en bagstræberisk koalition bestående af Kina, USA, Indien og Rusland udsætter et flertal i parlamentet nu nødvendige tiltag for at få luftfarten til at investere i klimavenligere teknologier endnu nogle år.

Det er en forbrydelse mod vores børns fremtid og en falliterklæring for en industri der tværtimod burde haste med at få gjort sig mere grøn, siger Margrete Auken.

Det er nu snart 6 år siden at EU’s regeringer og Europa-Parlamentet blev enige om en aftale som betød at luftfartssektoren skulle inddrages i EU’s CO2-kvotehandelssystem fra 1. januar 2012.

Dette ville på markedsvilkår gøre det favorabelt for luftfartsselskaberne at benytte mere energieffektive fly. Men siden er lovgivningen blevet udskudt og nu altså nedskudt.

For yderlig læsning.

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her