Israel ødelægger EU-finansierede projekter

020920132150

Israel ødelægger EU-finansierede projekter
Situationen på Vestbredden er på vej fra slem til værre!
Bare i de første måneder af 2016 er flere palæstinensiske foretagender blevet ødelagt end i hele 2015! Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Ødelæggelserne betyder flere hjemløse palæstinensiske familier
og endnu flere bosættelser i område C.

Ødelæggelserne omfatter i tiltagende grad projekter finansieret af EU direkte eller EU’s medlemslande.

Alligevel har EU været nærmest tavs over for Israels hærgen der i øvrigt er direkte ulovlig i henhold til international lov.

Derfor har Margrete og en række andre parlamentarikere fra Den Grønne Gruppe taget initiativ til at bede EU’s udenrigschef Federica Mogherini om at forholde sig til situationen.

Det sker på tirsdag den 10. maj når Kommissionen og Rådet kommer på plenarsamlingen for at diskutere situationen rundt omkring i vores krigs- og kriseramte nærområder.

Debatten sker forud for det humanitære verdenstopmøde den 23.-24. maj i Istanbul.

Her har FN’s generalsekretær Ban Ki Moon for første gang i FN’s 70-årige historie indkaldt verdens ledere fra både regeringer, erhvervslivet, nødhjælpsorganisationer, civilsamfundet m.fl. til at drøfte verdens mange kriser.

For yderlig læsning.

Seneste-nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her