Kaos for sagsbehandlere på jobcentrene, It-systemerne sender falske breve til ledige

Kaos for sagsbehandlere på jobcentrene, It-systemerne sender falske breve til ledige

En tilsyneladende mindre ændring i det såkaldte matchsystem har skabt kaos,
skriver man i Dansk Socialrådgiverforenings pressemeddelelse torsdag.

–Og forsætter
Også, Jobcenter Nord i Århus kender til problemerne, der er problemer med hver 3. sag

En sagsbehandler har alene 77 sager, og i mindst 25 af dem er der problemer med it, som hun ikke selv kan løse.

Ud over stress, frustrationer og forsinkelser betyder det for eksempel, at borgere, der søger om revalidering, fleksjob og pension, skubbes bag i køen.

Automatisk afsendte breve
It-systemet har i en periode har dannet autobreve til borgere.
I de breve, som borgerne modtager, står der, at de er blevet afmeldt jobcentret, og at de derfor ikke længere er berettiget til kontanthjælp eller introduktionsydelse. Skriver man på Dansk Socialrådgiverforenings netmedie.

Reference
Hjemmesiden //socialraadgiverne.dk

For yderlig læsning

Jobcenter Århus vækker gamle minder fra ‘Halløj på Badehotellet’