Klare regler om skifergas sikrer miljø og borgere

Klare regler om skifergas sikrer miljø og borgere
De europæiske folkevalgte besluttede ved en afstemning i Europa-Parlamentet i dag at skærpe reglerne for udvinding af skifergas i EU. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Margrete Auken, Medlem af Europa-Parlamentet for SF
(-Modtaget pr E-mail 09-10-2013 kl. 17.04)

Med dagens afstemning lægger parlamentet op til at der fremover skal være krav om en såkaldt VVM-undersøgelse forud for prøveboringer og udvinding af skifergas.

Margrete Auken er glad for at der nu kommer klar besked om skifergassen i hele EU.

Det er helt centralt at vi i dag har vedtaget tydelige regler om krav til VVM-undersøgelser for skifergasprojekter.

Dermed har vi sagt til olie- og gasindustrien at de ikke bare har frit lejde til at bore sig igennem Europa i deres iver efter at “fracke” sig frem til gas.

Industrien forsøger i disse år benhårdt at vinde borelicenser til skifergas på trods af at utallige rapporter peger på teknologiens skadelige konsekvenser for naturen, miljøet og menneskers helbred, siger Margrete Auken.

Dagens afstemning begrænser olie- og gasindustriens muligheder for at påvirke kommunalpolitikerne, som kunne lade sig overtale af lobbyister til at undlade en VVM-undersøgelse og dermed ikke tage højde for forureningen af nærmiljøet.

Med en hær af lobbyister og ufine salgsmetoder tegner industrien et skønmaleri af skifergassen som ofte kan være svær at modstå for trængte kommuner.

I Danmark har vi været vidne til hvordan det store franske firma Total lagde pres på kommuner i Nordjylland for at påbegynde prøveboringer på trods af lokale protester.

Med dagens afstemning i Europa-Parlamentet har vi sagt tydeligt fra over for industriens arrogante metoder og støttet de borgere der gerne vil have belyst alle sider af skifergasudvindingen.

Det er virkeligt godt nyt for alle borgere i Danmark og i resten af EU, udtaler Margrete Auken.

For yderlig læsning.

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her