Kommission er på afveje med forslag om cirkulær økonomi i EU

020920132150

Kommission er på afveje med forslag om cirkulær økonomi i EU
Europa-Kommissionen har fremlagt en række lovforslag for at opnå et samfund uden affald. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Det er positivt at Kommissionen langt om længe tager fat på Europas store ressource-udfordring, men Margrete Auken, medlem af parlamentets miljøudvalg, finder forslagene ret tandløse og undrer sig over prioriteringerne.

Kommissionens længe ventede ressourceudspil rammer helt forkert og vil ikke afhjælpe EUs store affaldsproblemer.

I Danmark smider vi ca. 800 kg affald ud om året – det gør os til de mest affaldstunge forbrugere blandt europæerne.

For at komme denne nedslående tendens til livs bør vi i EU få bindende målsætninger for affaldsreduktion, siger Margrete Auken.

Kommissionen søger samtidig at udfase lossepladser, men har ignoreret advarslerne om at dyrebare ressourcer fremover vil ende i forbrændingsanlæg i stedet for at blive genanvendt.

I Danmark brænder vi mere end halvdelen af affaldet af i store forbrændingsanlæg, og den praksis skal vi helst ikke have kopieret i resten af EU da det er en meget kortsigtet ressource-håndtering.

Derfor er det helt nødvendigt at vi får et konkret forbud mod afbrænding af genanvendelige affaldsressourcer så vi undgår at hele vores ressourcepotentiale går op i røg, siger Margrete Auken.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her