Kommuneaftale tager mennesker med handicap som gidsler

Mennesker med handicap kommer til at betale en dyr pris for kommunernes pressede økonomi.

I den økonomiaftale som Regeringen netop har indgået med kommunerne åbnes der op for, at det fremover i højere grad bliver den enkelte kommunes økonomi som bliver afgørende for hvilken hjælp og støtte mennesker med handicap kan få. Skriver SF i sin pressemeddelelse

–og forsætter
-Det er en frygtelig udvikling, der risikerer at fratage mange mennesker med handicap mulighederne for en godt liv og et liv, hvor de kan udnytte deres evner på arbejdsmarkedet, siger SFs handicapordfører Anne Baastrup.

Økonomi fylder mere end borgerne
Det fremgår af den nye kommuneaftale, at Regeringen vil udvide mulighederne for, at kommunerne kan tage økonomiske hensyn, når de tager konkrete afgørelser om hvilken støtte borgerne skal have.

Og at Ankestyrelsen fremover skal tage hensyn til den enkelte kommunes serviceniveau, når de skal afgøre om loven er overholdt.

Baastrup: en ufornuftig og kortsigtet løsning
-Regeringen har presset kommunernes økonomi til det yderste, så det mange steder er svært at få råd til at sikre handicappede deres ret til hjælp og støtte.

Jeg forstår godt, at kommunerne er desperate, men det er en ufornuftig og kortsigtet løsning, at man nu åbner op for at fattige kommuner kan sænke deres støtteniveau.

Og jeg frygter, at mange mennesker med handicap kommer til at betale en dyr pris for regeringens lappeløsning, siger Anne Baastrup.

SF vil løse udfordringen anderledes
Det er rigtigt, at der er en udfordring med stigende udgifter på det specialiserede område, men den udfordring kan løses langt mere intelligent.

SF har en række konkrete forslag, som vi vil sætte gang i straks efter et valg:
-Der bør igangsættes en finansieringsreform med en ny model for økonomisk udligning på det specialiserede område, så handicappedes rettigheder ikke afhænger af bopælskommunens økonomi.

-Kommunerne skal have lov til at investere i rentable investeringer. F.eks. investeringer i velfærdsteknologi, der betaler sig på længere sigt.

-Kommunerne skal have et større økonomisk råderum, så de reelt kan løse de opgaver vi pålægger dem.

-Der bør gennemføres en grundig afbureaukratisering af socialområdet, så vi sikrer at de offentliges ressourcer og borgernes tid bruges på det rigtige.

-Der skal skabes et mere rummeligt arbejdsmarked med plads til flere. Og mennesker med nedsat arbejdsevne skal have støtte til at finde job, hvor de kan bruge deres evner

-Der bør igangsættes et hovedeftersyn af opgavefordelingen og opgavevaretagelsen på det særlige sociale område efter kommunalreformen. Herunder mulighederne for at etablere kommunale forsyningsfællesskaber.

Mennesker med handicap her ret til lige behandling
-Vores udgangspunkt er, at mennesker med handicap har ret til at blive behandlet ligeværdigt.

Mennesker med handicap har ret til hjælp, det kan aldrig blive et spørgsmål om den enkelte kommunes økonomi, om der skal være råd til en kørestol eller ej!, siger SFs Anne Baastrup.

For yderlig læsning

/sf.dk/seneste-nyt