Kontrol med våbeneksporten fra EU

060920160358
 
Kontrol med våbeneksporten fra EU
Når der sælges våben til skrøbelige stater, underminerer det udviklingen i landene og bidrager til flygtningestrømme.

Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev –og fortsætter.

Det er i alles interesse at der føres stram kontrol med våbeneksporten, og EU’s medlemslande har da også opstillet otte konkrete krav til eksportører.

Men overholdelsen halter selvom EUs medlemslande tilsammen udgør den andenstørste våbeneksportør i verden.

I ti år har de Grønne arbejdet for mere gennemsigtighed i våbeneksporten, men vi er ofte blevet modarbejdet af især de franske Kristendemokrater.

Det er blevet til en rapport fra Parlamentet med den grønne svenske Bodil Valero som hovedforhandler.

Den opfordrer blandt andet til at introducere sanktioner overfor de lande som ikke overholder kravene (det er især de tre største eksportører: Storbritannien, Frankrig og Tyskland) og til en våbenembargo imod Saudi-Arabien.

Den skal til debat tirsdag, og der stemmes om den onsdag.

For yderlig læsning.

Seneste nyt fra SF
 

Se den Grønne gruppe i parlamentet her
 


Parlamentets ordfører Bodil Valero, Grønne / EFA, SV, sagde under debatten -Vi skal skærpe våbeneksportkontrol. EU bør ikke lukke øjnene, når europæiske våben anvendes til et formål, der ikke overholder vores egne regler. Vi ønsker visse ændringer: bedre kontrol, sanktioner mod de lande, der bryder reglerne, og fru Mogherini skal tage initiativ til at bruge våbenembargokortet, hvor dette er nødvendigt.

Note
Fru Mogherini er EU-parlamentets sikkerheds-politiske chef.

Link til pressemeddelelser
 
EU Member States, arms exports (2013)
 

 
EU Member States, arms exports (2013) pdf-fil