Kunstig intelligens, et gode for samfundet

Kunstig intelligens, et gode for samfundet
En teknologisk udvikling, i kølvandet på markedsdækningen af utallige elektroniske opfindelser.

Forskning og innovation
Artiklen er emneanvist under, forskning og innovation, og beskriver flere måder, hvori man forestiller sig, at kunstig intelligens kan indgå som et hjælpemiddel i menneskers dagligdag,
men der ses også en del overvejelser.

Holdninger
Ifølge en Eurobarometer-undersøgelse, der blev offentliggjort i 2015, mener 72 % af alle europæere, at robotter er gode for samfundet, fordi de hjælper folk.

Murphys lov
– Alt hvad der kan gå galt, – vil gå galt.

En høring
Parlamentets Retsudvalg afholdt en høring i Europa-Parlamentet den 21. april, hvor flere overvejelser var oppe og vende.

Emner
Vægten her, berørte de moralske og faktiske juridiske udfordringer i den samfundsmæssige udvikling,
så som ansvar, sikkerhed og risikostyring.

Samfundsudviklingen
Artiklen med overskriften, ‘Kunstig intelligens: Robotter indtages vores hverdag’ omhandler også omtale af selvkørende biler, autonome droner og robotter beskæftiget inden for medicin,
landbrug eller i fremstillingsvirksomheder i den nye virkelighed.

250420161830

Juritisk
Kunstig intelligens og robotteknologi udvikler sig i et hastigt tempo, men samfundet og retsordenen risikerer at blive hægtet af i farten, som det skete var ved fremkomsten af internettet.

Hvad gør vi?
Man mener der er behov for oprettelsen af et europæisk agentur for robotteknologi der bør udvikle og sætte mål for de teknologiske standarder, rammebetingelser der regulerer, hvordan produkterne skal udformes.

Støtteordninger
EU støtter allerede over 120 projekter gennem SPARC-programmet (PPP), der finansierer innovationi i robotteknologi i europæiske virksomheder for forskningsinstitutioiner.

Langsigtet planlægning
Der er indtil år 2020 afsat 700 mio. euro som led i Horisont 2020-programmet,
EU-program for forskning og innovation.

Reference
Netmagasinet //da.wikipedia.org /wiki/Murphys_love – Wikipedia, Murphys love

For yderlig læsning

Artiklen, ‘Kunstig intelligens: Robotter indtages vores hverdag’