Kvinde i Europa, den kønsbaserede ulighed

200420161115

Kvinde i Europa, den kønsbaserede ulighed
Mens Parlamentet presser på for lovændringer for at stoppe den kønsbaserede ulighed, der driver kvinder ud i fattigdom, hører vi én kvindes historie om, hvordan mishandling gjorde hende subsistensløs.
 

 
Transcript:
Jeg ville forsøge at snakke om det, men jeg skammede mig for meget.

De to mænd i mit liv gjorde mit liv til et helvede. Jeg blev også slået af mine sønner.
Tro mig, det ville jeg ikke ønske for nogen.

Dette er Geraldines historie.
Vi kan ikke røbe hendes rigtige navn eller adresse.

Efter årtiers mishandling, der gjorde hende invalid og uarbejdsdygtig, er hun nu
ved at stykke livet sammen igen med hjælp af en NGO, som er på hjemmebesøg.

Men Geraldines liv er stadig hårdt.
Der går dage, hvor jeg ikke spiser. Jeg ser fjernsyn, kigger på de tomme tallerkener,
og når jeg går i seng, overdoserer jeg min medicin for at falde i søvn.

Men selv uden penge nok til mad får hun hjælp, hvilket i sig selv gør hende heldigere end de fleste kvinder.

Socialt
Alene det at være født som kvinde stiller dig ufordelagtigt. – 17% kvinder,
sammenlignet med 16% mænd i EU, er i fare for fattigdom og social udelukkelse.

Geraldine
Jeg kendte en mand i samme situation, hvis problemer blev løst meget hurtigere.
Jeg indså, at det var, fordi han forstod at holde på sit. Det kunne jeg ikke selv.

Kvinder i fattigdom
Europa-Parlamentet presser på for nye idéer, der kan hjælpe kvinder i fattigdom.
De vil se forandringer, der skaber bedre balance mellem arbejde og familielivet.
En anden idé er at gøre daglige fornødenheder billigere for dårligt stillede.

Fattigdom
Tal viser, at 34% enlige mødre er i fare for at leve i fattigdom, af dem, 17% med en familiestruktur.

Flere kvinder end mænd.
Der er for øjeblikket i Europa, mere end 65 millioner kvinder i fattigdom og 57 millioner mænd.

EU’s grundlæggende værdier
Ligestilling mellem mænd og kvinder er en af EU’s grundlæggende værdier, der stammer helt
tilbage fra 1957, hvor princippet om lige løn for lige arbejde blev indsat i Romtraktaten.
 
For yderlig læsning


Holdning til kvinder set med en historisk vinkel

 
Grundkursus i kvinders rettigheder
 
Danske kvinder Europas mest voldsramte?
 
Ligestilling mellem kønnene, et europæisk rets-område
 
Maria Arena: Kvinders fattigdom resultatet af en livslang diskrimination