Kvindernes kampdag 8. marts hele året

Kvindernes internationale kampdag
I dag fejres kvindernes internationale kampdag over hele verden. Der er mange skridt at fejre, men der er godt nok også meget at kæmpe for. Vi har stadig ikke ligeløn i Danmark. Kvinderne tager størstedelen af slæbet derhjemme, og hverdagssexismen med tilråb og befamlinger lever desværre i bedste velgående. Der er både strukturelle og kulturelle ligestillingsproblemer i Danmark. Og det skal vi tage alvorligt.

Skriver Enhedslisten i sin pressemeddelelse
-Og fortsætter

I dag er der stort fokus på kvinders rettigheder. Men det er langt fra nok. Vi skal have 8. marts hele året, hvis vi skal rykke udviklingen i den rigtige retning.

Kvinder i voldelige forhold,
Desværre lever mange kvinder stadig i voldelige forhold, og i visse etniske minoritetsmiljøer er kvinder særligt udsatte for overgreb og social kontrol. Des mere fattigdommen øges, og velfærdssamfundet afmonteres, des mere lades de i stikken. Vi skal sørge for, at de har forudsætningerne for at kunne bryde ud. Den mulighed har både den nuværende og den tidligere regering svigtet – blandt andet ved at øge fattigdommen og dermed reducere handlemulighederne. Vi skal sikre kvinders muligheder for selvstændige og sikre liv gennem krisecenterpladser og efterværn og ved at fjerne fattigdomsydelserne.

8. marts hele året
Enhedslisten har netop præsenteret vores ligestillingsudspil, som skal sikre fokus på ligestilling året rundt. Vi vil have alle lovforslag ligestillingsvurderet, så vi kender konsekvenserne for kønnene, når der laves ny lovgivning. Vi vil bekæmpe hverdagssexisme med viden og oplysning. Vi vil hjælpe minoritetskvinder, der er underlagt en særlig voldsom social kontrol. Og så vil vi sikre bedre balance mellem kønnene på arbejdet og i hjemmet.

I Enhedslisten kæmper vi hver dag for ligestilling på baggrund af køn, race, seksualitet og klasse.

Dette udspil er blot ét blandt mange tiltag, som vi gør i Enhedslisten for at sikre lige rettigheder og muligheder for alle – hele året rundt.

080320161138Glædelig 8. marts til alle

Med venlig hilsen
Stine Brix, formand for folketingsgruppen

Læs hele Enhedslistens 8. marts-udspil her.

For yderlig læsning om emnet.

2015 –  8. marts kvindernes internationale kampdag
 
Wikipedia – Kvindernes internationale kampdag
 
Danmarkshistorien – Kvindernes internationale kampdag