8. marts kvindernes internationale kampdag

Glædelig 8. marts
I dag er det kvindernes internationale kampdag.

Det er en festdag, fordi vi fejrer de mange sejre, som vi har vundet sammen. Men det er samtidig en dag, hvor vi sætter fokus på de mange områder, hvor der fortsat skal kæmpes. Skriver Enhedslisten i deres pressemeddelelse

-og fortsætter
I dag er også dagen, hvor Enhedslisten lancerer et ligestillingsudspil med fem konkrete forslag til, hvordan vi kan sikre mere ligeværd mellem mænd og kvinder.

Der er blevet kæmpet hårdt gennem tiden, og der er skabt store og vigtige resultater. Stemmeretten som i år kan fejre 100 års fødselsdag, den fri abort, kvinders adgang til arbejdsmarkedet og meget mere.

Ofte hører vi, at kvindernes internationale kampdag ikke længere er relevant. Det bliver sagt, at i Danmark har vi da ligestilling. Jeg ville ønske, det var sandt! Men på alt for mange områder er der lang vej igen, før vi reelt kan tale om ligestilling mellem kønnene.

Kvinder tjener i gennemsnit 17 procent mindre end mænd – primært fordi de fag, hvor der traditionelt har arbejdet mange kvinder, aflønnes betydeligt ringere end de fag, hvor der traditionelt har arbejdet mange mænd.

De nuværende barselsregler er skæve. De betyder, at langt størstedelen af barselsorloven holdes af kvinder. En mere fair fordeling ville være til gavn for både mænd, kvinder og børn. Desuden lever vi stadig i et samfund, hvor sexisme, vold mod kvinder og kvindehandel desværre er en realitet.

Al erfaring viser, at hvis bare vi læner os tilbage og venter på, at ligestillingen kommer dumpende ned fra himlen af sig selv, så sker der ingenting. Der er brug for handling.

Nyt ligestillingsudspil
Enhedslisten fremlægger i dag en fempunktsplan, der skal hjælpe til at bekæmpe nogle af de største ligestillingsproblemer, som Danmark lider under.

De fem punkter er:
Ligelønspulje ved de næste offentlige overenskomstforhandlinger
12 ugers øremærket barsel til mænd
Forstærket indsats mod vold mod kvinder
Forebyggelse af seksuel vold igennem styrkelse af seksualundervisning
Stærkere indsats mod kvindehandel

Ligelønspuljen skal være på 1 milliard kroner, som primært skal sikre et lønløft til de 10 procent offentlige ansatte, der får den laveste løn. Vi vil øremærke 12 ud af 52 ugers barsel til fædre eller medmødre, sådan som regeringen også lagde op til i regeringsgrundlaget – men aldrig gennemførte.

Den forebyggende indsats mod seksuel vold skal styrkes gennem mere undervisning i køn, krop og seksualitet i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Ofre for partnervold skal sikres bedre behandling og rådgivning.

Og handlede kvinder skal have flere rettigheder, og de skal ud af fængslerne – de er ofre, ikke kriminelle.

Jeg håber, at rigtig mange af jer vil være med til både at fejre de sejre vi har vundet og sætte fokus på de mange områder, hvor vi langt fra er i mål.

Rigtig god 8. marts!
Med venlig hilsen
Johanne Schmidt-Nielsen, politisk ordfører
Du kan læse mere om Enhedslisten på hjemmesiden /enhedslisten.dk

For yderlig læsning.
Kvindernes internationale kampdag 2015