KVINFO har vundet et EU-udbud om ligestillingsprojekter i Mellemøsten og Nordafrika

130 millioner til KVINFOs Mellemøstprogram de næste fem år
KVINFO har vundet et EU-udbud om 125 millioner til ligestillingsprojekter i Mellemøsten og Nordafrika.

Skriver Kvinfo i sin pressemeddelse -og fortsætter
Bevillingen kommer fra det Dansk-Arabiske Partnerskabsprogram (tidligere Det Arabiske Initiativ) under Udenrigsministeriet og dækker årene 2017-2021.

Det overordnede formål er at styrke ligestillingen og kvinders rettigheder og derigennem en demokratisk udvikling i regionen, gennem en indsats inden for fire hovedfokusområder:

* Lovgivning der fremmer ligestilling, herunder lige fordeling af ressourcer mellem mænd og kvinder.
* Seksuelle og reproduktive rettigheder.
* Lige politisk deltagelse for mænd og kvinder.
* Forebyggelse af kønsbaseret vold

I det nye program indgår et samarbejde med Kvinderådet, Danner, Sex og Samfund og LGBT Danmark, hvor deres særlige styrker og erfaringer vil blive en del af projekterne. Det er et samarbejde med spændende perspektiver.

Ligesom tidligere bliver programmet bygget op af en række partnerskaber med kvindeorganisationer og andre relevante aktører i regionen, som KVINFO eller de andre danske partnere har arbejdet sammen med i årevis.

Partnerskaberne fordeler sig på fire fokuslande: Tunesien, Marokko, Egypten og Jordan. Det borgerkrigshærgede Yemen er gledet ud af det nye program.

Vi er rigtig stolte over den anerkendelse af både vores og vores partneres arbejde, som der ligger i den nye bevilling. Den giver os mulighed for at videreudvikle det arbejde i Mellemøsten og Nordafrika, som KVINFO har haft siden 2006, og vi glæder os til at komme i gang, siger Suzanne Moll, der er konstitueret direktør for KVINFO.

Den femårige bevilling træder i kraft 1. april.
Ud over den femårige bevilling har Udenrigsministeriet bevilliget 4,7 millioner i en brobygningsbevilling, som skal bruges til at igangsætte det nye 2017-2021-program og få en god afslutning på de projekter, der ikke videreføres i det nye program.

Desuden skal KVINFO stå for et forløb, som skal sikre mainstreamingen af køn og ligestilling, så det bliver tænkt ind i alle aktiviteterne under det Dansk-Arabiske Partnerskabsprogram.

For yderlig info – Se KVINFO’s netmedie HER
Beskrivelse
KVINFO er Danmarks nationale videnscenter og forskningsbibliotek for køn, ligestilling og mangfoldighed. De seks bogstaver står for Køn, Viden, Information og Forskning.