Logningsdirektiv erklæret ugyldigt af EU-Domstolen


EU-domstolen underkender masseindsamling af oplysninger
I en historisk afgørelse har EU-domstolen netop underkendt det såkaldte dataindsamlingsdirektiv som er grundlaget for den danske logningsbekendtgørelse. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Det strider mod retten til privatliv at samle oplysninger uden mistanke, siger domstolen.

Margrete og De Grønne har kæmpe med direktivet lige siden det blev godkendt i 2006 i kølvandet på bomberne i London i 2005.

Det er nemlig åbenlyst imod borgernes grundlæggende rettigheder at tvinge teleselskaber til at indsamle oplysninger om alle borgeres emails og telefonopkald.

Kendelsen er en kæmpe sejr og styrkelse af borgernes grundlæggende rettigheder over for myndighederne.

Det handler om at finde den rette balance mellem at give politiet de nødvendige værktøjer og samtidig beskytte borgerne mod en politistat, men denne gang gik systemet klart for langt.

For yderlig læsning

/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her
 
Debat om databeskyttelse